Yatırım Teşvik Belgesi 2023 yılında da ülkemiz için çok önemli bir belgedir. Bu belgeye sahip olan yatırımcılar çok önemli avantajlar elde eder. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki avantajlar vergi indirimleri ve istisnaları, finansman kolaylıkları, yatırım yeri tahsisi, kdv iadesi, istihdam destekleri, kredi kullanımı gibidir. Avantajlarının yanı sıra Yatırım Teşvik Belgesi alan firmaları birçok yükümlülük de bekler. Bunlara uyum sağlamak, mevzuata uygun hareket etmek son derece önemlidir. Teşvik sistemi her geçen gün değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişiklikleri takip etmek yatırımcı lehine sonuçlar doğurur. Öte yandan, zamanında işlem yapmamak büyük sorunlara yol açar. Yatırım Teşvik Belgesi 2023 sayfamızda tüm bu değişiklikleri takip edebilirsiniz. Ayrıca, bu sayfada verilen bilgiler yürürlükteki uygulamalara göre sık sık güncellenmektedir.


Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır? sorusu tüm yıllar olduğu gibi 2023 yılında da çok sık sorulan bir sorudur. 2018 yılından beri olduğu gibi 2023 yılında da Yatırım Teşvik Belgesi E-TUYS adı verilen elektronik teşvik sisteminde alınır. 2023 yılında 7 adımda Yatırım Teşvik Belgesi almak için yapılması gerekenler şunlardır:

 • 1. Adım: Yatırım yeri, yatırım konusu, yaklaşık üretim kapasitenin ve ürün çeşitliliğinin belirlenmesi gerekir. Daha sonra entegrasyon koşulları ve hangi aşamaya kadar üretim yapılacağının tespiti yapılır. Ön fizibilite veya kısa bir yapılabilirlik çalışması da faydalıdır.
 • 2. Adım: Şirket kuruluş evrakları hazırlanır. Vergi levhası, ticaret sicili gazeteleri, faaliyet belgesi, sicil belgesi, imza sirküleri gibi belgeler 2023 yılı için güncel tarihli alınır.
 • 3. Adım: Şirketin 2023 yılında geçerliliği bulunan KEP adresi ve şirket yetkilisinin E-imzası temin edilir. Eğer bu donanımlar varsa aktifliği kontrol edilir.
 • 4. Adım: E-TUYS üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılabilmesi için E-TUYS yetkilendirme yapılır.
 • 5. Adım: Şirketin SGK prim borcu varsa ödenir ya da yapılandırılır. 2023 yılı SGK ve vergi borcu yapılandırma şartları incelenir ve uygun koşullarda ödeme planı oluşur. Şirketin SGK prim borcu bulunmuyorsa yalnızca borcu yoktur belgesinin alınması yeterlidir.
 • 6. Adım: E-TUYS üzerinde ilgili ekranlara yatırım projesi tanımlanır. Diğer kurumlardan alınacak tüm belgeler eklenir. Başvuru kurum onayına sunulur.
 • 7. Adım: Başvuru takip edilir. Kurum tarafından yapılan inceleme neticesinde eksiklik tespit edilebilir veya ilave bilgi talep edilebilir. Bu talepler ivedilikle karşılanır.

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan destekler sektörlerin ve bölgelerin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Bu ihtiyaçlar ise gün geçtikçe değişiklik gösterir. Bu değişime ayak uydurmak için yeni destekler uygulamaya girerken, bazıları da yürürlükten kalkar. Hem 2023 yılında belge almak isteyen yatırımcılar hem de önceden belge alan ve 2023 yılında yatırıma eden yatırımcılar tüm bu değişiklikleri takip etmek durumundadır. 2023 yılında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan destekler aşağıdaki görselde yer alır.

Yatırım Teşvik Belgesi destekleri 2023

2023 yılında yürürlükten kaldırılan destek unsurları aşağıdaki gibidir:

 1. İlave Vergi İndirimi: 2012/3305 sayılı Karar'ın Geçici 8 inci Maddesi uyarınca 1/1/2017-31/12/2022 tarihleri arasında bölgesel ve stratejik yatırımlar için sağlanan ilave vergi indirimi uygulaması 2023 yılında son bulmuştur. Belirtilen yıllar arasında vergi indirimi %100 oranında, yatırıma katkı oranı ise bölgenin oranına 15 puan ilave edilerek uygulanmaktaydı. 2023 yılında bu uygulama son bulmuştur.
 2. KDV İadesi: Bina ve inşaat harcamalarında sağlanan KDV iadesi uygulaması 2023 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Son durumda turizm ve imalat sanayi yatırımları için KDV İadesi yerine KDV İstisnası uygulanmaktadır.

2023 yılında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yürürlüğe konulan yeni destek unsurları ise aşağıdaki gibidir:

 1. Bina İnşaat Harcamalarında KDV İadesi: İmalat sanayi ve turizm sektörlerindeki yatırımlar için yapılacak inşaat harcamaları KDV tutarından istisna tutulmuştur. Yeni inşa edilecek binalar için Maliye tarafından "Bina inşaat harcamaları listesi" onaylanacaktır. Bu listede bulunan mal ve hizmetler KDV tutarından muaftır.

Yatırım Teşvik Belge Türleri

Yatırım teşvik sistemi farklı kapsamlarda ve oranlarda destek verilen bir sistemdir. Bu kapsamda düzenlenen belge türleri de farklıdır. Teşvik mevzuatı kapsamındaki Yatırım Teşvik Belgesi türleri ve günümüzdeki durumları aşağıda listelenmiştir.

 1. 2023 Yılında Alınabilecek Belge Türleri: Genel, bölgesel, orta-yüksek teknoloji, öncelikli, stratejik ve proje bazlı Yatırım Teşvik Belgesi alınması mümkündür.
 2. 2023 Yılında Düzenlenmeyecek Belge Türleri: Büyük ölçekli, ar-ge ve çevre Yatırım Teşvik Belgesi 2023 yılında düzenlenmeyecektir.

Önemli Uyarılar!
Son yapılan düzenlemeler ile ar-ge ve çevre belgeleri yürürlükten kaldırılmış, bu konuda yapılacak yatırımlar için öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine karar verilmiştir. Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi ve 2023 yılında geçerli öncelikli yatırım konuları hakkında detaylı bilgi aşağıdaki sayfadadır.
>>> Öncelikli Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Ücretleri

Bilindiği üzere, 2022 yılından itibaren Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ücretli olmuştur. Başvurularla birlikte revize işlemleri de ücrete bağlanmıştır. 2023 yılında ise bu ücretler yeniden belirlenmiştir. Başvurularda alınacak ücretler toplam sabit yatırım tutarı ile orantılı şekilde belirlenmiştir. 2023 yılında uygulanan Yatırım Teşvik Belgesi ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırım Tutarı 2022 Yılı Başvuru Ücreti 2023 Yılı Başvuru Ücreti
5 Milyon TL'ye kadar 2.000 -TL 3.220 -TL
5 - 25 Milyon TL arası 5.000 -TL 8.050 -TL
25 Milyon TL ve üzeri 10.000 -TL 16.100 -TL
Revize İşlemleri 500 -TL 805 -TL

* Tüm ücretlere KDV dahildir. Ödemeler E-TUYS sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılır.

2023 Teşvik Mevzuatı Değişiklikleri

2023 yılında Yatırım Teşvik Belgesi ve diğer teşvik sistemlerini düzenleyen mevzuat hükümlerinde birçok değişiklik olmuştur. Olağan değişikliklerin dışında bir 2023 yılında Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan depremin etkilerini en aza indirmek için alınan tedbirler de mevcuttur. Tüm değişiklikler aşağıda listelenmiştir. Bu kapsamda, 2023 yılında yapılan tüm düzenlemeleri incelemek için Teşvik Haberleri sayfamızın 2023 ile ilgili kısmını ziyaret edebilirsiniz.

 1. 10 Mart 2023 - Sismik izolatör, vulkanize kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları ile deprem hasar önleyici izolasyon cihazları, epoksi kaplı öngerme halatları ve benzeri ürünlerin üretimi öncelikli yatırım konuları arasına alındı.
 2. 10 Mart 2023 - Deprem bölgesindeki yatırımların yükümlülüklerinde sorun yaşanmaması ve yatırımların kesintiye uğramaması için kolaylık getirildi. Bunun yanı sıra faiz desteği ve finansman ilgili ek avantajlar sağlandı.
 3. 12 Mart 2023 - Deprem bölgesindeki yatırımların korunması ve desteklenmesi amacıyl Cumhurbaşkanı Kararnamesi yayımlandı. Buna göre bölgenin kalkınması ve ihya faaliyetleriyle ilgili kalkınma ajanslarına proje yapma yetkisi verildi.
 4. 5 Nisan 2023 - Depremden etkilenen il ve ilçeler için Cazibe Merkezleri Programında değişiklik yapıldı. Bu il ve ilçeler CMP kapsamına alındı. Böylece deprem bölgesindeki yatırım faaliyetleri altıncı bölge desteklerinden yararlanacak şekilde düzenlendi.
 5. 20 Nisan 2023 - Dijital Dönüşüm Destek Programı ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar öncelikli yatırım teşvik konuları arasına alınmıştır.
 6. 20 Nisan 2023 - Seracılık yatırımları ile birlikte tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1.000 m2 ve üzerindeki kent tarımı kapsamındaki kontrollü dikey tarım/sera yatırımları bölgesel teşvik edilen konulara eklenmiştir.

2023 Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Yatırım Teşvik Belgesi alan firmalar ile birçok önemli istatistiki bilgi aylık periyotlarda kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu bilgilerin arasında düzenlenen, iptal edilen ve tamamlama vizesi yapılan belgeler bulunur. Söz konusu belgeler kapsamındaki toplam yatırım tutarı, istihdam ve ithal makine teçhizat değeri de paylaşılır. 2023 yılına ilişkin Yatırım Teşvik Belgesi istatistikleri aşağıdaki gibidir:

Ocak 2023 Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 yılının Ocak ayında düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen yatırım teşvik belgeleriyle ilgili istatistikler şunlardır:

 1. 1.496 adet belge düzenlenmiş, bu kapsamda 83 Milyar TL yatırım ve 31.131 kişilik istihdam öngörülmüştür.
 2. 276 adet belgenin tamamlama vizesi yapılmış, 3 milyar TL yatırım ve 14 bin üzerinde istihdam gerçekleşmiştir.
 3. 67 adet belge iptal edilmiş, 965 milyon TL yatırım ve 2.255 kişilik ilave istihdam gerçekleşmemiştir.
 4. Detaylar: 2023 Ocak Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri
 5. Resmi Gazete: 6/3/2023 tarihli ve 32124 sayılı Resmi Gazete

Şubat 2023 Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 yılının Şubat ayında düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen yatırım teşvik belgeleriyle ilgili istatistikler şunlardır:

 1. 1.183 adet belge düzenlenmiş, bu kapsamda 44 Milyar TL yatırım ve 20.521 kişilik istihdam öngörülmüştür.
 2. 259 adet belgenin tamamlama vizesi yapılmış, 4 milyar TL yatırım ve 12 bin üzerinde istihdam gerçekleşmiştir.
 3. 43 adet belge iptal edilmiş, 1,9 milyar TL yatırım ve 1.465 kişilik ilave istihdam gerçekleşmemiştir.
 4. Detaylar: 2023 Şubat Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri
 5. Resmi Gazete: 26/3/2023 tarihli ve 32144 sayılı Resmi Gazete

Mart 2023 Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 yılının Mart ayında düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen yatırım teşvik belgeleriyle ilgili istatistikler şunlardır:

 1. 1.427 adet belge düzenlenmiş, bu kapsamda 91 Milyar TL yatırım ve 32.406 kişilik istihdam öngörülmüştür.
 2. 425 adet belgenin tamamlama vizesi yapılmış, 11 milyar TL yatırım ve 21 bin üzerinde istihdam gerçekleşmiştir.
 3. 43 adet belge iptal edilmiş, 1,2 milyar TL yatırım ve 2.494 kişilik ilave istihdam gerçekleşmemiştir.
 4. Detaylar: 2023 Mart Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri
 5. Resmi Gazete: 7/5/2023 tarihli ve 32183 sayılı Resmi Gazete

Nisan 2023 Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 yılının Nisan ayında düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen yatırım teşvik belgeleriyle ilgili istatistikler şunlardır:

 1. 1.309 adet belge düzenlenmiş, bu kapsamda 68 Milyar TL yatırım ve 27.501 kişilik istihdam öngörülmüştür.
 2. 267 adet belgenin tamamlama vizesi yapılmış, 4 milyar TL yatırım ve 14 bin üzerinde istihdam gerçekleşmiştir.
 3. 35 adet belge iptal edilmiş, 390 milyon TL yatırım ve 1.402 kişilik ilave istihdam gerçekleşmemiştir.
 4. Detaylar: 2023 Nisan Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri
 5. Resmi Gazete: 4/6/2023 tarihli ve 32124 sayılı Resmi Gazete

Mayıs 2023 Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 yılının Mayıs ayında düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen yatırım teşvik belgeleriyle ilgili istatistikler şunlardır:

 1. 1.503 adet belge düzenlenmiş, bu kapsamda 83.424.263.869 TL yatırım ve 27.938 kişilik istihdam öngörülmüştür.
 2. 294 adet belgenin tamamlama vizesi yapılmış, 5.584.072.949 TL yatırım ve 14 bin üzerinde istihdam gerçekleşmiştir.
 3. 61 adet belge iptal edilmiş, 1.108.905.832 TL yatırım ve 2.055 kişilik ilave istihdam oluşturulamamıştır.
 4. Detaylar: 2023 Mayıs Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri
 5. Resmi Gazete: 16/7/2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazete

Haziran 2023 Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 yılının Haziran ayında düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen yatırım teşvik belgeleriyle ilgili istatistikler şunlardır:

 1. 1.249 adet belge düzenlenmiş, bu kapsamda 69.821.111.863 TL yatırım ve 32.098 kişilik istihdam öngörülmüştür.
 2. 243 adet belgenin tamamlama vizesi yapılmış, 9.867.135.983 TL yatırım ve 12 bin üzerinde istihdam gerçekleşmiştir.
 3. 27 adet belge iptal edilmiş, 843.167.035 TL yatırım ve 1.026 kişilik ilave istihdam oluşturulamamıştır.
 4. Detaylar: 2023 Haziran Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri
 5. Resmi Gazete: 21/8/2023 tarihli ve 32286 sayılı Resmi Gazete

Temmuz 2023 Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 yılının Temmuz ayında düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen yatırım teşvik belgeleriyle ilgili istatistikler şunlardır:

 1. 1.195 adet belge düzenlenmiş, bu kapsamda 66.258.399.641 TL yatırım ve 25.823 kişilik istihdam öngörülmüştür.
 2. 240 adet belgenin tamamlama vizesi yapılmış, 5.773.680.385 TL yatırım ve 12 bin üzerinde istihdam gerçekleşmiştir.
 3. 43 adet belge iptal edilmiş, 485.367.122 TL yatırım ve 894 kişilik ilave istihdam oluşturulamamıştır.
 4. Detaylar: 2023 Temmuz Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri
 5. Resmi Gazete: 2/10/2023 tarihli ve 32327 sayılı Resmi Gazete

Ağustos 2023 Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 yılının Ağustos ayında düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen yatırım teşvik belgeleriyle ilgili istatistikler şunlardır:

 1. 1.301 adet belge düzenlenmiş, bu kapsamda 78.956.774.642 TL yatırım ve 25.377 kişilik istihdam öngörülmüştür.
 2. 287 adet belgenin tamamlama vizesi yapılmış, 7.421.237.258 TL yatırım ve 16 bin üzerinde istihdam gerçekleşmiştir.
 3. 41 adet belge iptal edilmiş, 985.561.981 TL yatırım ve 1.201 kişilik ilave istihdam oluşturulamamıştır.
 4. Detaylar: 2023 Ağustos Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri
 5. Resmi Gazete: 12/11/2023 tarihli ve 32367 sayılı Resmi Gazete