Yatırım Teşvik Belgesi Revizyonları, onaylanmış aktif birYatırım Teşvik Belgesi ile ilgili resmi bilgilerin bakanlık onayı ile değiştirilmesi ya da revize edilmesidir. Yatırım projesi ilk aşamada tamamen öngörülere dayalı olarak beyan edilen bilgilerden ibarettir. Ancak, zaman zaman yatırım planlarındaki değişiklikler nedeniyle yatırım dönemi boyunca belgede kayıtlı bilgi ve belgeler güncellenir. Bunlar yatırımcı ile ilgili değişiklikler veya yatırım ile ilgili değişikler olabilir. Her iki durumda da yatırımcıların belirli prosedürleri izlemesi ve gerekli başvuruları yaparak belgelerini revize etmeleri gerekir.

Yatırım planlarında yaşanan değişikliklerin belgeye kaydedilmesine belge revizyonu adı verilir. Tüm revizyonlar için E-TUYS adı verilen elektronik sistem kullanılmalıdır.

Yatırım Teşvik Belge Revizyonu Nedir?

Yatırım teşvik belgesi birçok destek unsurunu barındırdığı gibi yatırım projesi ve yatırımcı ile ilgili çok önemli bilgileri ve belgeleri de barındırır. Bunların herhangi birinde yaşanacak bir değişiklik çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, değişiklik halinde ivedi olarak aktif teşvik belgesinin güncellenmesi gerekir. Örneğin, yatırım planları değişerek daha yüksek kapasite veya daha fazla istihdam yaratma kararı alınabilir. Ya da çevre dostu teknolojiler kullanılarak daha sürdürülebilir bir iş modeline geçiş tercih edilebilir. Bu durumlarda mutlaka belgenin revizyonu gerekir.

Belge Nasıl Revize Edilir?

Yatırım teşvik belgesi mutlaka belgelere dayalı bir biçimde revize edilir. Beyan esaslı kısımları olsa da esas olan belgede yapılması planlanan revizyona ilişkin doğru belgeleri oluşturarak sunmaktır. Tüm revizyonlar E-TUYS adı verilen elektronik sistem üzerinden yapılır. Bunun için aşağıdaki adımlar izlenir;

 • E-TUYS sistemine giriş yapılır.
 • Revizyon modülüne geçiş sağlanır.
 • Burada yer alan işlemlerden uygun olan tercih edilir ve detay işlem ekranına girilir.
 • Detay işlemler ekranında gerekli tüm bilgiler projeye derç edilir.
 • Revizyona esas teşkil eden belgeler ışığında bilgiler güncellenir.
 • Revizyon başvurusu kaydedilerek onay bekleyen işlemler ekranına düşmesi sağlanır.
 • Onay bekleyen işlemler ekranına gidilerek gerekli belgeler revizyon başvurusuna eklenir.
 • Ödeme adımına geçilerek, bakanlık kolay tahsilat ekranı üzerinden revizyon ücreti ödenir.
 • E-TUYS sistemine geri dönülerek başvuru paketi elektronik imza ile imzalanarak bakanlık onayına sunulur.

Doğru bilgi ve belgelerle yapılacak revizyonlar, mevzuata uyumlu olmak kaydıyla genellikle olumlu sonuçlanır. Ancak, mevzuata aykırı başvurular, fiziksel veya elden yapılan başvurular, E-TUYS sistemi dışında yapılacak eylemler, eksik bilgi ve belgeler yapılacak revizyon girişimleri kesinlikle olumlu sonuçlanmayacaktır.

Belgede Hangi Revizyonlar Yapılabilir?

Yatırım teşvik sisteminde tanımlanmış revize işlemleri aşağıdaki gibidir:

 • Süre uzatımı revizesi: Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sürenin olağan koşullar altında bir kez, olağanüstü koşullar olarak tanımlanan mücbir sebep hallerinde ise bir kez daha süresinin uzatılmasıdır.
 • İstihdam revizesi: Belgede kayıtlı istihdam sayısı ve koşullarında yapılacak değişikliklerdir. İstihdam revizelerinde uygulanan desteklerde çok ciddi değişiklik yaşandığı için istihdam revizesi oldukça nadir bir uygulamadır.
 • Kapasite revizesi: Yatırım projesi neticesinde üretime başlanacak ürünler ile bunların kapasite ve birim bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Proje aşamasında beyana dayalı yapılan bu revize, gerçekleşen değerler söz konusu ise kapasite raporuna dayalı yapılır.
 • Yatırım cinsi revizesi: Bir yatırım projesi komple yeni, tevsi, modernizasyon gibi çeşitli biçimlerde yapılandırılabilir. Bazen yatırım dönemi içerisinde bir ya da birkaçında değişiklik yaşanır. Bu işlemlerin de mutlaka belgede düzeltilmesi gerekir. Komple yeni yatırım niteliğindeki bir belgenin tevsi veya modernizasyona dönüştürülmesi halinde çeşitli belgeler talep edilecektir.
 • Sabit yatırım finansman revizesi: Özellikle banka kredileri veya diğer finansman araçlarına erişim amacıyla kullanılan belgeler için çok yaygın bir revize türüdür. Finans kuruluşları belgede kayıtlı sabit yatırım tutarını dikkate alarak kredilendirme yapmaktadır. Bu nedenle, kullanılacak kredi ile birebir uyumlu hale getirmek için sabit yatırım finansman revizesi yapılır.
 • Destek unsuru revizesi: Yatırımın karakteristik özellikleri veya bazı belgelerin noksan olması halinde çeşitli destek unsurları eksik uygulanmaktadır. Bu durumda, belgenin özel şartlar bölümüne şerh düşülebilir. Bu durumda, eksikliğin giderilmesi veya yatırımın özelliklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliklerin belgelendirilmesi kaydıyla özel şart revizesi yapılabilir.
 • Yatırım yeri revizesi: Yatırım yeri il ve ilçe bazında, hatta ada parsel düzeyinde kaydedilir. Bazı destekler için bu bilgilerin yatırım teşvik belgesinde kayıtlı olması şarttır. Yatırım yerinde bir değişiklik olması haline teşvik belgesinin revize edilmesi gerekir. Bu revizyon neticesinde yatırımın bölgesinde, dolayısıyla destek unsurları ve oranlarında değişiklik olabilir.
 • Özel şart revizesi: Belgede kayıtlı özel şartlar ve şerhlerde bulunan hükümlerin yerine getirilmesi halinde revize yapılarak belge vize ettirilir. Aksi hale bazı desteklere erişim sorunu yaşanabilir.

Burada açıklanan revizyonlar teşvik belgesiyle ilgili yaygın işlemlerdir. Bunların dışında makine ve teçhizat liste değişikliği de önemli bir revizyon işlemidir. Aslında belgede doğrudan bir revizyon yapmamakla birlikte makine ve teçhizat listelerinde yapılan değişiklikler yatırım tutarı üzerinde etkili olması nedeniyle dolaylı bir sabit yatırım tutarı revizesi sayılmaktadır.

yatırım teşvik belgesi revize türleri

Revizyonlar Ne Zaman Yapılır?

Yatırım Teşvik Belgesiyle ilgili değişiklikler ivedi olarak tamamlanmalıdır. Bazı değişikliklerin ciddi sonuçları olabilir. Mevzuata veya diğer hükümlere aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, revizyon işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması çok önemlidir. Bir başka husus da bazı revizyonların sonradan, bazılarının işlem öncesi yapılması gerektiğidir. İşlemden önce yapılan revizyonlar ön onay sayılabilecek işlemlerdir. Bu işlemler son derece önemlidir ve kesinlikle geciktirmeden yapılması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi Revizyonları zamanında ve eksiksiz yapılmalıdır. Gerekli bilgi ve belgelerle birlikte E-TUYS üzerinden belge revize başvurusu yapılarak takip edilmelidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Revizyon Ücreti Ne Kadardır?

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili her türlü revizyon işlemi için bakanlık yıllık belirlenen bir ücret ya da harç almaktadır. 2023 yılı Yatırım Teşvik Belgesi Revizyon ücreti 805-TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir. Bu ücret E-TUYS sistemi üzerinden doğrudan Bakanlığa elektronik ortamda ödenir.