Yatırım Teşvik Belgesi Satış İzni, teşvikli temin edilen makine ve teçhizatın 5 yıllık satış yasağı tamamlanmadan önce satılmasına imkan tanıyan resmi izindir. Yatırım Teşvik Belgesi yatırımcılara sağladığı avantajlar sayesinde birçok kişi ve kuruluş tarafından tercih edilmektedir. Ancak bu avantajlar beraberinde çeşitli yükümlülükleri de getirmektedir. Bu yükümlülüklerin en başında ise teşvikli makinelerin satış yasağı gelir. Daha açık bir ifadeyle teşvikli temin edilen hiçbir makine fiili temin tarihi itibarıyla 5 yıl dolmadan satılamaz. Özel durumlar olması halinde ise kuruma başvuru yaparak satış izni alınması gerekir. Yatırım Teşvik Belgesi Satış İzni ile ilgili koşullar, usuller ve diğer tüm detaylar sayfamızda açılanmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı 5 yıl süreyle yasaktır. Özel durumlarda mutlaka ilgili kurumdan satış izni alınması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi Satış İzni Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi Satış İzni aslında teşvikli makine ve teçhizat bir ya da birkaçı için süresinden önce satış izni alınması anlamına gelir. Bir teşvikli makine ancak temin tarihinden 5 yıl sonra satılabilir. Fakat yatırım süreci oldukça karmaşık ve öngörülemez bir dönemdir. Bu dönem boyunca makinelerin özellikleri yatırım geneline uygun olmayabilir. Veya temin edilen makine beklendiği gibi çıkmayabilir. Performansı düşük veya kalitesi yeterli gelmeyebilir. Herhangi bir geçerli neden olması durumunda teşvikli bir makine için satış izni alınması mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesi Satış İzni Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi Satış İzni alınması için işlemler E-TUYS sistemi üzerinden başlatılır. Öncelikle satışı talep edilecek makinenin yatırımın bütünlüğünü bozup bozmayacağı kontrol edilir. Daha sonra gerekli tüm belgelerle birlikte izin başvurusu yapılır. Eğer uygun bulunursa satış izni verilir. Uygun bulunmaması halinde reddedilir veya eksiklik bildirimi yapılır. Eksikler giderildiğinde yeniden inceleme yapılarak nihai karara bağlanır. Nihai durumda uygun bulunursa teşvikli makinenin satışına izin verilir ancak uygun bulunmazsa bu makinenin satılması için yararlanılan desteklerin geri ödenmesi şarttır.

Satış İzni verilmeyen bir makinenin satılabilmesi için yararlanılan tüm desteklerin eksiksiz geri ödenmesi gerekir. Aksi halde satışı mümkün olmaz. Bu durumda, makinenin bir başka teşvikli yatırımcıya devir alternatifi değerlendirilebilir.

Hangi Belgeler Gerekir?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki bir makinenin satışına izin alınabilmesi için bazı belgelerin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekir. Bunlar:

  • Yatırım teşvik belgesi ve teşvik bilgileri.
  • Satış izni istenen makineye ilişkin fatura, gümrük giriş beyannamesi ve yevmiye kayıtlarının sureti.
  • Satışı talep edilen makinenin satılma gerekçesi ile ilgili detaylı açıklama.
  • Satış izni ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirileceğine ilişkin beyan ve taahhüt.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Satış izni alındıktan sonra söz konusu makinenin ivedi olarak satış faturası kesilmesi ve şirket aktiflerinden düşülmesi gerekmektedir. Satış izninde makinenin teşvik belgesi bulunmayan bir yatırımcıya satışı yapılmaktadır. Bu durumda kesilecek satış faturasına katma değer vergisi eklenerek faturalandırma yapılır. Ancak, söz konusu makine yurt dışında gönderilecekse ihraç izni, teşvikli bir başka yatırımcıya verilecekse devir izni alınması gerekir. Yatırım malı ile ilgili doğru iznin alınması ve doğru işlemin yapılması büyük önem taşır.

Satışı Serbest Olan Makineler

Yatırım Teşvikli bir proje kapsamında Satışı Serbest Olan Makineler de bulunur. Yatırım Teşvik Belgesi 5 yıl süreyle faaliyet zorunluluğu getirir. Fiili temin tarihi itibarıyla 5 yılını dolduran makinelerin satışı serbesttir. Ayrıca, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan bir yatırım yerinde kullanılsa da teşviksiz temin edilen makinelerin satışı da serbesttir.