Yatırım Teşvik Belgesi Finansal Kiralama, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda ekipman, araç veya makine gibi varlıkları teşvikli biçimde leasing yoluyla temin etmeleridir. Bu yöntem günümüz iş dünyasında sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Finansal kiralama, işletmelerin uzun dönemli yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için uygun bir seçenektir. Bu yöntemle, işletmeler bir varlığı kullanım hakkını elde ederler ancak varlığın mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalır. Böylece, işletmeler yatırım yapmadan önce varlığın kullanımını test edebilir ve nakit akışlarını daha iyi yönetebilirler. Bu noktada, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi işletmeler de finansal kiralama seçeneğini değerlendirebilirler. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında finansal kiralama yapmak isteyen işletmelerin, belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Konuya dair tüm detayları sayfamızda bulabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılar da makine ve ekipmanlarını finansal kiralama yoluyla oldukça avantajlı bir şekilde temin edebilirler. Bu durumda teşvikten doğan haklarını leasing şirketi üzerinden de kullanmaları mümkündür.

Finansal Kiralama Nedir?

Finansal kiralama, bir malın mülkiyetinin bir finans kuruluşuna geçtiği ve bu malın belirli bir süre için kiracıya kiralandığı bir kiralama yöntemidir. Yatırım yapmak isteyen kişi veya kuruluşlar, yatırım yapacakları malın satın alma maliyetini karşılamakta zorlanabilirler. Bu durumda finansal kiralama, yatırım yapmak isteyen kişilerin veya kuruluşların, yatırım yapacakları malı satın almak yerine kiralamalarını sağlar. Bu yöntem, özellikle yatırım maliyetinin yüksek olduğu sektörlerde tercih edilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Finansal Kiralama Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında finansal kiralama işlemi ise teşvik belgesi bulunan yatırımcının leasing yoluyla makine temin etmesidir. Bu durumda yatırımcının sahip olduğu tüm teşviklerden finansal kiralama yoluyla yararlanması da mümkündür. Bunun için leasing öncesinde onay alınması gerekir. Yatırım Teşvik Belgesi eki makine ve teçhizat listelerinde yer alan makinenin finansal kiralama şirketine devri yapılmalıdır. Daha sonra teşvikten doğan tüm haklarla birlikte leasing yoluyla ya da kiralama ile makine temin etmek mümkün olacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesiyle Finansal Kiralama Nasıl Yapılır?

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım yapacak olan kişi veya kuruluşların, yatırım maliyetlerini azaltmak ve desteklemek için devlet tarafından verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesiyle finansal kiralama işlemi yapmak için, öncelikle yatırım yapılacak malın finansal kiralama yöntemiyle kiralanacağı bir finans kuruluşu bulunmalıdır. Daha sonra, Yatırım Teşvik Belgesiyle finansal kiralama işlemi yapılacak olan malın türü, miktarı ve kiralama süresi gibi detaylar belirlenmelidir. Son olarak, belirlenen detaylar doğrultusunda finansal kiralama sözleşmesi hazırlanarak imzalanmalıdır.

Sözleşme hazırlandığında finansal kiralama şirketi ve yatırımcı E-TUYS sistemi üzerinden eşzamanlı başvuru yapmalıdır. Bu başvuru sırasında her iki listede bulunan makine tanımları, adet ve fiyat bilgileri ile sözleşmedeki bilgiler uyumlu olmalıdır. Ancak bu şekilde yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama işlemine izin verilir.

Finansal kiralama şirketi ile birlikte yatırımcı da E-TUYS sistemi üzerinden aynı anda başvuru yapmalıdır. Başvurularda yer alan tanım, adet, miktar ve fiyat bilgileri ile leasing sözleşmesindeki bilgiler uyumlu olmak zorundadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Finansal Kiralama Avantajları Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesiyle finansal kiralama işlemi yapmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar arasında, yatırım maliyetlerinin azaltılması, yatırım yapmak için gerekli finansmanın sağlanması, işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve faiz oranlarının düşürülmesi gibi avantajlar yer almaktadır. Yatırım teşvik belgesiyle finansal kiralama işlemi, yatırım yapmak isteyen kişi veya kuruluşların maliyetlerini azaltarak yatırım yapmalarını kolaylaştırır.

Finansal kiralama işlemi, yatırım maliyetlerini düşürmenin yanı sıra işletmelerin sermaye yapısını da güçlendirir. Ayrıca, belirli bir süre sonunda kiralanan malın satın alınması için bir opsiyon sunar. Bu da işletmenin maliyetlerini kontrol etmesine ve kaynaklarını daha etkin kullanmasına yardımcı olur.

Bunun yanı sıra yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek finansal kiralama işlemi daha da avantajlıdır. Yatırım teşvik belgesinden doğan tüm haklardan dolaylı olarak leasing şirketi de yararlanır. Bu sayede malın kullanımı ve mülkiyet devri sırasında önemli birçok mali, finansal ve hukuki avantaj da yatırımcı lehine saklı kalır.

Finansal Kiralama İşlemi İçin Gereken Belgeler

Finansal kiralama işlemini Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapmak için bazı belgeler gereklidir. Bunlar;

 • Leasing Sözleşmesi: Yatırımcı ile finansal kiralama şirketi arasında imzalanan leasing sözleşmesi gereklidir. Bu sözleşme kapsamında ödeme planı, makine bilgileri, dönem sonu devir koşulları, teslim şartları gibi birçok husus bulunur.
 • SGK Borcu Yoktur: Hem yatırımcının hem de leasing şirketinin SGK prim borcu bulunmadığına dair yazı gereklidir.
 • Malın Bilgileri: Finansal kiralama yoluyla temin edilecek malın teknik özellikleri, miktar, birim, adet ve tutarı ile spesifikasyonlarının yer aldığı bilgi, belge ve proforma fatura ile teklif metinleri.
 • Dekont: Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir dekont veya ödeme belgesi.

Finansal Kiralama İşlemi ve Vergilendirme

Finansal kiralama işlemi, kiralayan ve kiracı arasında yapılan bir sözleşme olduğu için vergilendirme açısından özel bir düzenleme içerir. Bu düzenlemeye göre, kiralama süresi boyunca kiralayan, kiralanan malın amortisman giderlerini vergi matrahından düşebilir. Kiracı ise kiralama bedeli için ödediği faiz ve kira ödemelerini gider olarak yazabilir. Ancak, yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama işlemi gerçekleştiren işletmeler için vergi avantajları söz konusu olacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Finansal Kiralama Şirketleri

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında finansal kiralama işlemlerinin yapılabileceği şirketlerle protokol imzalanmıştır. Finansal kiralama işlemi de aslında bir finansman modelidir. Dolayısıyla kendi içerisinde bir faiz veya kar payı uygulaması barındırır. Faiz desteği uygulanan belgeler kapsamında leasing işleminden doğan faizin de desteklenmesi mümkündür. Bunun için faiz desteği protokolü imzalayan aracı kurumlardan biriyle leasing sözleşmesi yapılması gerekir. Faiz Desteği Protokolünü imzalayan finansal kiralama (leasing) aracı kurumları listesi aşağıdadır.

 1. FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 2. SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 3. ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A. Ş.
 4. ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A. Ş.
 5. HALK FİNANSAL KİRALAMA A. Ş.
 6. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A. O.
 7. I.N.G. FİNANSAL KİRALAMA A. Ş.
 8. EFG FİNANSAL KİRALAMA A. Ş.
 9. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 10. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 11. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 12. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 13. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 14. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 15. ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 16. BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 17. A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 18. BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 19. FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 20. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Faiz Desteği Protokolüni İmzalayan Aracı Kurumlar Listesi