Kullanılmış komple tesis ithal izni Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan önemli bir avantajdır. Kullanılmış makinelerin ithalatı için ayrıca izin alınması ve yüksek gümrük vergilerinin ödenmesi gerekir. Ancak Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışında bulunan kullanılmış komple tesis niteliği bulunan bir üretim hattının bütün olarak ithal edilmesi mümkündür. Bu durumda, yerinde ekspertiz yapılarak makinelerin durumu ile hattın komple tesis niteliği taşıyıp taşımadığı tespit edilir. Uygun bulunması halinde yardım makine ve ekipmanlarla birlikte tüm hat gümrük vergisi muafiyetinden yararlanacak şekilde ithal edilir. Üretim konusu, yatırım yeri ve tutarına göre uygulanacak diğer tüm desteklerden de yararlanacaktır. Tüm bunlara ilave olarak kullanılmış makine ithal izni alınmasına da gerek kalmaz.


Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis olarak onaylanan makine teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti ve diğer teşvikler uygulanırken, ithal izni alınmasına da ihtiyaç kalmaz.

Kullanılmış Komple Tesis İthalatı Nedir?

Kullanılmış komple tesis yurt dışında yerleşik bir fabrika içerisinde hammadde girişinden nihai ürün çıkışına kadar üretim hattında bulunan tüm ana üretim makineleri, yardımcı makineler ve tesisin çalışması için gerekli teçhizat ve ekipmanlardır. Kullanılmış komple tesis ithalatı ise bu tesisin bir bütün olarak yerinde incelenmesi, sökümü yapılması ve tamamının bir defada ülkemize getirilmesi işlemidir. Bu işlem, aslında birçok şirketin maliyetleri düşürmek için tercih ettiği bir yöntemdir. Ancak, bu yöntem aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Kullanılmış tesisler genellikle maliyet yönünden çok avantajlıdır. Tüm makine ve teçhizatın bir defada temin edilmesine imkan tanır. Ancak, tesisin eski teknoloji ve makinelerin sık sık arızalanma olasılığı vardır.

Kullanılmış makinelerin ülkemize girişi için iki temel yol vardır. Bunlar:

 1. Kullanılmış Komple Tesis
 2. Kullanılmış Münferit Makine

Fırsatlar ve Avantajlar

Kullanılmış komple tesis ithalatının en büyük avantajlarından biri, maliyetlerin düşürülmesidir. Kullanılmış tesisler, yeni bir tesis kurmaktan daha uygun fiyatlara sahip olabilir ve bu da şirketlerin bütçelerini rahatlatabilir. Ayrıca, kullanılmış tesislerin hızlı bir şekilde teslim edilmesi de avantajlı bir faktördür. Çünkü, tesislerin hazırda olması, üretim sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olabilir. Yeniden projelendirilerek tek tek tüm makinelerin, yardımcı tesislerin ve ekipmanların temini zaman ve maliyet anlamına gelir. Oysa ki iyi bir teknolojiye sahip olan görece az kullanılmış makinelerden oluşan kullanılmış komple tesisler, yatırımcılara çok hızlı ve uygun maliyetli üretim hattı kurma ve hızla üretime başlama olanağı tanır.

Tehdit ve Dezavantajlar

Kullanılmış komple tesis ithalatı, aynı zamanda bazı dezavantajları da beraberinde getirebilir. Öncelikle, kullanılmış tesislerin kalitesi, yeni tesislerle aynı seviyede olmayabilir. Bu da, tesisin ömrünü kısaltabilir ve bakım maliyetlerini artırabilir. Ayrıca, kullanılmış tesislerin ithalatı, bazı ülkelerde çevresel ve sağlık düzenlemelerine uyumlu olmayabilir ve bu da üretim sürecinde sorunlara neden olabilir. Eski teknolojinin modernize edilmesi için harcanan bedel bazı durumlarda yeni tesisin kurulmasından daha pahalı olabilmektedir. Bu nedenle, teknoloji düzeyi ve makinelerin kondisyonu çok iyi analiz edilmelidir.

Kullanılmış Komple Tesis İthalatı İşlemleri

Öncelikle mevcut bir yatırım teşvik belgesi varsa ithal makine teçhizat listesine komple tesisi oluşturan tüm bileşenler eklenir. Bunun için rutin makine teçhizat liste değişikliği adımlarının izlenmesi gerekir. Eğer aktif bir belge yoksa öncelikle müracaat yapılarak ivedilikle belgenin düzenlenmesi gerekir. Tüm başvurular E-TUYS adı verilen elektronik teşvik sistemi üzerinden yürütülür. Daha sonra listelerin uygunluğu bakanlık uzmanlarınca değerlendirilir. Uygun bulunan tesisler için makinelerin bulunduğu ülkeye ziyaret gerçekleştirilir. Bu ziyaret sırasında tüm makineler orijinal yatırım mahallinde incelenir. Bu inceleme sırasında şunlara dikkat edilir:

 • Tesisin komple tesis niteliği: Makinelerin hammaddeden nihai ürüne kadar bir bütünlük taşıyıp taşımadığı kontrol edilir.
 • Makinelerin yaşı: Makinelerin yeterli teknoloji seviyesine sahip olması, yeterli ekonomik ömrü bulunması, hurda mal niteliği taşımamasına dikkat edilir.
 • Makinelerin teknolojisi: Yeni teknolojiye sahip olmayan veya yeni teknolojilere kolayca adapte edilebilecek durumda olmayan tesisler genellikle uygun bulunmaz.
 • Makinelerin durumu: Makine ve teçhizatın ne derece bakımlı olduğu, ne kadar iyi durumda olduğu irdelenir.
Kullanılmış komple tesis ithal izni alınabilmesi için yurt dışındaki orijinal üretim yerinde ekspertiz yapılması ve makine teçhizatın çeşitli yönlerden detaylı biçimde incelenmesi gerekir.

Gerekli Belgeler

Kullanılmış komple tesis ithalatı için gerekli olan belgeler, yatırım konusuna, türüne ve makine teçhizat özelliklerine göre değişebilir. Ancak genellikle, aşağıdaki belgeler talep edilir:

 • Proforma Fatura: Tüm makinelerin teknik özellikleri, marka ve modeli, yaşı ve gtip kodu gibi temel bilgilerin yer aldığı proforma fatura.
 • Makine Listesi: Komple tesisi oluşturan tüm ana makineler, yardımcı makineler, tesisler, ekipman ve teçhizatın yer aldığı detaylı listeler.
 • Fotoğraflar: Tesisin, her bir makinenin ve makine plakalarının detaylı biçimde görülebildiği fotoğraflar.
 • SGK Borcu Yoktur Belgesi: İthalatçının teşvik kapsamında makineleri temin edebilmesi için sgk prim borcu bulunmamalıdır.
 • Satıcı Bilgileri: Tesisin bulunduğu ülkedeki satıcı firmanın bilgileri gereklidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kullanılmış komple tesis ithalatı işlemleri sırasında, bazı hususlara dikkat edilmesi gereklidir. İşte, dikkat edilmesi gerekenler:

 • Kalite: Kullanılmış tesisin kalitesinin kontrol edilmesi, tesisin ömrü ve üretim süreci için son derece önemlidir.
 • Uyumluluk: Tesisin, ülkenin çevresel ve sağlık düzenlemelerine uyumlu olması, sorunsuz bir üretim süreci için şarttır.
 • Nakliye: Tesisin nakliyesi sırasında, uygun bir nakliye yöntemi seçilerek, tesisin hasar görmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Gümrük: Tesisin gümrük işlemleri sırasında, belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması gereklidir.
 • Kurulum: Tesisin kurulumu ve devreye alınması, uzman ekipler tarafından yapılmalıdır.

Sonuç olarak, kullanılmış komple tesis ithalatı, bazı riskleri beraberinde getirse de, maliyetlerin düşürülmesi ve hızlı bir şekilde teslim edilmesi gibi avantajları da vardır. İthalat işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması, tesisin kalitesinin korunması ve sorunsuz bir üretim süreci için son derece önemlidir.