Yatırım Teşvik Belgesi Nisan 2023 İstatistikleri Açıklandı

4 Haziran 2023 İstatistikler Yatırım Teşvik Belgesi

2023 yılı Nisan ayına ilişkin yatırım teşvik belgeleriyle ilgili birçok önemli istatistik yayımlandı. Resmi bakanlık verilerine göre, 2023 yılı nisan ayında düzenlenen ve tamamlama vizesi yapılan belgelere ilişkin firma bilgileri, belge sayısı, yatırım yeri, yatırım konusu ve öngörülen istihdam gibi çok sayıda önemli bilgiye yer verilmiştir. Bunların yanı sıra çeşitli sebeplerle iptal edilen belgelerin sayısı, iptal edildiği için bu belgeler kapsamında yapılmamış yatırım tutarı ve iptal edilen istihdam olanakları da açıklanmıştır.

2023 Nisan ayından 1.309 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş, bu belgeler kapsamında toplam 68 Milyar TL sabit yatırım tutarı ve 27.501 kişi ilave istihdam sağlanması öngörülmüştür.

1 Nisan - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi sayıları, bu belgelerin hangi firmalara ve yatırım konularına düzenlendiği gibi önemli istatistikler açıklanmıştır. Bu dönemde düzenlenen belgeler kapsamında sağlanan yatırım tutarı, öngörülen istihdam ve ithal makine tutarı da paylaşılmaktadır. Ayrıca, tüm bu veriler tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen belgeler için de yayımlanmaktadır.

Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Bu dönemde düzenlenen belgeler, sektörel dağılım ve yatırım profilini göstermektedir. Nisan 2023 döneminde de imalat, hizmetler, enerji, madencilik gibi sektörler dengeli gerçekleşmektedir. Ayrıca, söz konusu belgeler yerli ve yabancı sermayeli yatırımcılar arasında dağılmış durumdadır.

Resmi verilere göre 2023 yılı Nisan ayından toplamda 67.584.765.928-TL yeni yatırım planlanmaktadır. Öngörülen bu yatırımlar için 1.309 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür. Bu yatırımlar kapsamında ithal edilecek makine değerinin ise 999.758.957 ABD Doları olması beklenmektedir. Bu yatırımlar gerçekleştiğinde ise tam olarak 27.501 kişiye iş imkanı sağlanacaktır.

Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Düzenlenen belgelere ilave olarak, ekspertiz neticesinde tamamlama vizesi yapılan belge sayıları da yayımlanmıştır. Tamamlama vizesi istatistikleri gerçekleşen değerlerdir. Dolayısıyla bu dönemde ekonomiye fiilen kazandırılmış olan 267 adet yatırım hakkında çok önemli bilgiler paylaşılmıştır. 4.053.990.950-TL sabit yatırım tutarına sahip yatırımın gerçekleşmiştir. Bu yatırımların tamamlanması için gereken ithal makine teçhizat değeri 454.357.725 ABD Doları seviyesindedir. Daha da önemlisi gerçekleşen istihdam değeridir. Bu değere baktığımızda 2023 Nisan ayında tam olarak 14.050 kişiye iş imkanı sağlandığı anlaşılmaktadır.

Tamamlanan yatırım verileri son derece gerçekçidir. Bu değerler fiilen gerçekleşen yatırımlara dayalıdır. 2023 yılı Nisan döneminde gerçekleşen 4 Milyar seviyesindeki yatırım sayesinde tam 14.050 kişi iş bulmuştur.

İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Düzenlenen ve gerçekleşen yatırımlarla birlikte çeşitli belgeler de iptal edilmiştir. Bunun anlamı, söz konusu yatırımların yapılamamış olmasıdır. Ne yazık ki bu yatırımlar çeşitli nedenlerle hayata geçirilememiş projelerdir. İptal olan bu 35 adet projenin toplam değeri 389.521.590 Türk Lirasıdır. Bu yatırımlar gerçekleşseydi büyük olasılıkla 1.402 kişi bu yatırımlar kapsamında istihdam edilecektir.

Önemli Uyarı! İptal edilen belgelerin bazıları için mevzuata uygun koşullar altında iptal kaldırma işlemi yapılması ve tüm cezaların ve faizlerin silinmesi mümkündür.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 4/6/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32183
Düzenlenen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
Tamamlama vizesi yapılan belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
İptal edilen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.