Yatırım Teşvik Belgesi Temmuz 2023 İstatistikleri Açıklandı

02 Ekim 2023 İstatistikler Yatırım Teşvik Belgesi

2023 yılı Temmuz ayına ilişkin Yatırım Teşvik Belgeleriyle ilgili resmi istatistik yayımlandı. Bu verilere göre 1 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki 1 aylık dönemde düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal belgeleri ilişkin veriler paylaşıldı. Bu veriler toplam sabit yatırım tutarı, istihdam, makine ithalatı gibi önemli ekonomik göstergeleri içermektedir. Ayrıca, belgelerin sektörel ve bölgesel dağılımları diğer yatırımcılar için çok önemli göstergelerdir.

2023 Temmuz ayından 1.195 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş, bu belgeler kapsamında toplam 66,3 Milyar TL sabit yatırım tutarı ve 25.823 kişi ilave istihdam sağlanması öngörülmüştür.

Yatırım Teşvik Belgesi istatistikleri, E-TUYS adı verilen elektronik teşvik sisteminden alınan verilere göre derlenmektedir. Resmi bakanlık verilerine göre, birçok sektörden binin üzerinde yatırımcı proje sunmuştur. Bu projeler tarım, hayvancılık, imalat sanayi, madencilik, enerji, hizmetler, turizm, eğitim ve sağlık gibi alanlara dağılmış durumdadır. Ağırlık genellikle olduğu gibi yine imalat sanayi yatırımlarında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları çevreci ve ekonomik yönüyle yine oldukça fazla dikkat çekmektedir.

Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Düzenlenen belgelere ilişkin veriler aslında birer öngörüdür. Bir fizibilite veya önfizibilite çalışmasına dayalı öngörülen bir projeksiyon ve üretim beklentisidir. Çoğunlukla gerçekleşmekle birlikte genellikle projeler yatırım dönemi boyunca çok sayıda revizyona uğrar. Hem yatırım tutarı, hem ithal makine değeri hem de istihdamda önemli değişiklikler olur. Kayda değer değişiklikler olmakla birlikte yatırımlar yaklaşık %90 oranında projelerine uygun bir biçimde gerçekleşmektedir.

2023 yılının Temmuz ayında düzenlenen 1.195 adet Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında öngörülen sabit yatırım tutarı 66.258.399.641 Türk Lirasıdır. Bu yatırımlarda kullanılmak üzere 838.407.229 ABD Doları makine ve teçhizat ithalatı planlanmaktadır. Bu yatırımların tamamlanması ile birlikte 25.823 kişi için istihdam sağlanması amaçlanmıştır.

Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Tamamlama vizesi yapılan projeler ise artık bir öngörü değildir. Yaklaşık 3 yıl önce bir proje aşamasındaki bu yatırımlar tamamlanmıştır. Bu aşamada tespit edilen sabit yatırım tutarı ve makine ithalatı gerçekleşmiş, harcamalar yapılmıştır. Bununla birlikte istihdam sağlanmış ve işletmeler çalışmaktadır. Bu nedenle, tamamlama vizesi verilerinin önemli daha fazladır.

2023 Temmuz ayında 243 adet belgenin de tamamlama vizesi yapılmıştır. Bu kapsamda tespit edilen sabit yatırım tutarı 5.773.680.385 TL, gerçekleşen makine ithalatı ise 368.449.696 $ olarak kaydedilmiştir. Bu yatırımlar kapsamında 12.430 kişi için istihdam sağlanmıştır.

Tamamlanan yatırım değerleri fiilen gerçekleşmiş verilere dayalıdır. 2023 yılı Temmuz döneminde gerçekleşen 5,774 Milyar TL seviyesindeki yatırım sayesinde tam 12.430 kişi istihdam edilmiştir.

İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 yılı Temmuz ayı boyunca 43 adet Yatırım Teşvik Belgesi iptal edilmiş. Çeşitli nedenlerle tamamlanamayan veya mevzuata aykırı davranan yatırım projeleri için düzenlenen belgeler iptal edilmiştir. Bu belgeler kapsamında 485.367.122 TL sabit yatırım tutarı ve 894 kişilik istihdam imkanı da iptal edilmiş durumdadır.

Önemli Uyarı! İptal edilen belgelerin bazıları için mevzuata uygun koşullar altında iptal kaldırma işlemi yapılması ve tüm cezaların ve faizlerin silinmesi mümkündür.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 02/10/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32327
Düzenlenen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
Tamamlama vizesi yapılan belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
İptal edilen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.