Deprem Hasar Önleyiciler ve Sismik İzolatör Üretimi Öncelikli Yatırım Teşvik Konularına Alındı

9 Mart 2023 Mevzuat Değişiklikleri Karar Yatırım Teşvik Belgesi

Kahramanmaraş merkezli deprem ile birlikte hayatımızda önemli değişiklikler yaşandı. Birçok alanda yeni düzenlemeler yapılmakta, ülkemiz depreme hazırlıklı hale gelmek için çalışmalar yürütmektedir. Günümüz teknolojisi ile depremde hasar önleyici ekipmanlar geliştirilmiştir. Sismik izolatör, kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları gibi her türlü deprem tertibatı öncelikli yatırım teşvik konularına alınmıştır. Öncelikli yatırım konuları arasında bulunan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar çok önemli destekler almakta, yatırım yerine bakılmaksızın 5. bölgenin desteklerinden yararlanmaktadır.

Sismik izolatör ve diğer deprem hasar önleyicilerin üretimi öncelikli yatırım teşvik konuları arasına eklenmiştir.

Sismik İzolatör Cihazı Nedir

Sismik izolatör cihazı, binaların deprem kaynaklı yıkıcı etkilerden korunmasına yardımcı bir ekipmandır. Bu izolatör binayı zemin hareketlerinden izole etmeye yardımcı olur. Genellikle betonarme binaların altında konumlandırılır. Vulkanize kauçuk gibi esnek malzemelerden yapılır. Bu sayede, deprem sırasında yaşanan zemin hareketlerini büyük ölçüde emerek yapıya iletilmesini önler. Deprem riski yüksek bölgelerdeki binalarda izolatör bulunması depremin yıkıcı etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Sismik izolatör cihazının üretimine yönelik yatırımlar artık öncelikli yatırım teşvik belgesi alabilecektir.

Deprem Hasar Önleyici Diğer Ekipmanlar

Deprem sırasında hasar önleyici diğer ekipmanlar ise vulkanize edilmiş kauçuktan üretilen taşıyıcı kolonlar, transmisyon kolonları, epoksi kaplı öngerme halatları gibi ekipmanlardır. Sismik izolatörler gibi bunların da temel amacı zemin hareketlerini belirli ölçüde izole ederek yapıya iletimi azaltmaktır. Bu sayede betonarme yapının deprem hareketinden daha az etkilenmesi amaçlanmaktadır. Benzer biçimde deprem hasar önleyici tüm ekipmanların üretimi öncelikli yatırım teşvik belgesi alabilecektir.

Öncelikli Yatırım Konularına Alınması Ne Anlama Gelir?

Bu ürünlerin üretimine yönelik yapılacak yatırımların öncelikli yatırım teşvik konuları arasına alınması, bu yatırımlar için çok önemli ilave desteklerden sağlanacağı anlamına gelir. Öncelikli yatırım teşvik sistemi, belirli konularda yapılacak yatırımlar nerede olursa olsun 5. bölgenin desteklerinden yararlanacaktır. Öncelikli yatırım konuları ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kriterler doğrultusunda tespit edilmiştir. Öncelikli yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi halinde sismik izolatör ve benzeri deprem hasar önleyici yatırımları aşağıdaki desteklerden yararlanır:

  1. KDV İstisnası: Üretimde kullanılacak her türlü ana, yardımcı makine ve teçhizat ile bunların çalışması için gerekli ekipmanlar yararlanır.
  2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: İthal edilecek makine ve teçhizat yararlanır.
  3. Vergi İndirimi: Toplam yatırım tutarının %40'ı kurumlar/gelir vergisinden düşer.
  4. SGK Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım kapsamında istihdam edilen personelin SGK primlerinin işveren payı (yalnızca asgari ücrete tekabül eden kısmı) 7 yıl süreyle desteklenir.
  5. Faiz ve Kar Payı Desteği: Yatırımın finansmanı için kullanılacak kredilerin Türk Lirasında 5 puanı, döviz cinsi kredilerde 2 puanı karşılanır.

Ayrıca, bu yatırımlara genel olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara verilen emlak vergisi muafiyeti, damga vergisi ve harç istisnası, yapı kullanma izni harcı ve belediye gelirleri kapsamında temin edilen birçok harç muafiyetleri de sağlanır.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Değişiklik Yapılan Ana Karar: 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi: 10/3/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32128
Karar Tarihi: 9/3/2023
Karar Sayısı: 6923
Karar Türü: Cumhurbaşkanı Kararı
Kararın Adı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Söz konusu Karar'ın yayımlandığı Resmi Gazete'ye erişim için tıklayın.