Termik ya da termal enerji santralleri, kömür veya doğalgaz gibi kaynakların tüketilmesi yoluyla oluşan termal enerjiden yararlanarak elektrik üreten tesislerdir. Termik santraller yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakmaktadır. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir enerji ilkeleri çerçevesinde GES ve RES projelerinin ağırlığı her geçen gün artmaktadır. Yine de ülkemiz kömür kaynaklarının zenginliği ile benzer biçimde termik santraller de önemli derecede yüksek üretim yapmaktadır. Termik santrallere genel teşvik sistemi kapsamındaki yatırım teşvikleri uygulanmaktadır.

Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminin kurulu güç bakımından en büyük payı termik santrallere aittir. Termik santral yatırımları ve bu yatırımlara uygulanan teşvikler aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır.

Ülkemizin tüm bölgelerinde yapılacak Termik Enerji Santrali yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi alınması mümkündür.

Termik Santral Yatırımları Nelerdir?

Termik santraller, fosil yakıtların (kömür, doğalgaz veya petrol) yanmasıyla elde edilen ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Bu tür santraller, genellikle buhar türbinleri ve jeneratörlerden oluşan bir sistem kullanır. Yüksek verimli, sürekli elektrik üreten, büyük kapasiteli tesislerdir. Öte yandan, atmosfere salınan sera gazları ve kirleticiler, iklim değişikliği ve hava kirliliği etkileri ile önemli çevre sorunlarına yol açmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar artış gösterse de elektrk üretimi bakımından şimdilik ülkemiz termik santrallere de ihtiyaç duymaktadır. Termik santraller genellikle çok büyük kapasiteli olmaları nedeniyle lisanslıdır. Genel anlamda enerji yatırımları ise şu şekilde sınıflandırılmıştır.

  1. Lisanslı Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımları: Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme (EPDK) Kurumundan lisans alınması gereken yatırımlardır.
  2. Lisanssız Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımları: EPDK'dan lisans alınmasına gerek olmadan üretim yapılabilen yatırımlardır.

Termik Santral Yatırım Teşvikleri

Termik Enerji Santrali Yatırımları

Ülkemiz enerjisinin çok önemli bir bölümünü üreten Termik Enerjisi Santrali yatırımları sınırlı bir miktar da olsa teşvik edilmektedir. Genel nitelikli yatırım teşvik belgesi düzenlenen bu yatırımlara aşağıdaki destekler uygulanır.

TERMİK ENERJİ SANTRALİ YATIRIM TŞEVİKLERİ (GENEL)
Destek Unsuru 1, 2, 3, 4 ve 5. BÖLGE 6. BÖLGE
KDV İstisnası VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK VAR

Önemli Açıklama!
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

Termik Santral Yatırım Türleri

Teşvik edilecek Termik Santral yatırım türleri şunlardır:

  1. Kömür Termik Santrali: Kömür yakıtının kullanıldığı santrallerdir. Bu tür santrallerde kömür, yanma odalarında yanarak buhar üretir ve bu buhar, türbinleri döndürerek elektrik üretimini sağlar.
  2. Doğal Gaz Termik Santrali: Doğal gazın kullanıldığı santrallerdir. Doğal gaz, yanma odalarında yanarak yüksek basınçlı buhar üretir ve bu buhar, türbinleri döndürerek elektrik enerjisi üretir. Doğal gaz santralleri genellikle daha temiz bir enerji kaynağı olarak kabul edilir.
  3. Petrol Termik Santrali: Petrol yakıtının kullanıldığı santrallerdir. Petrol, yakıtın yanmasıyla buhar üretimini sağlar ve bu buhar, elektrik üretmek için türbinlere yönlendirilir. Petrol santralleri genellikle esnek çalışma kapasitesine sahiptir.
  4. Linyit Termik Santrali: Linyit olarak da bilinen düşük kaliteli bir kömür türünün kullanıldığı santrallerdir. Linyit, kömür santrallerinde kullanılan diğer kömür türlerine göre daha düşük enerji yoğunluğuna sahiptir. Ülkemiz linyit yatakları bakımından son derece zengindir. Bu nedenle, linyit santrallerimiz oldukça fazladır.
  5. Kombine Çevrimli Termik Santraller (CCGT): Kombine çevrimli santraller, hem gaz türbinleri hem de buhar türbinlerini kullanarak elektrik üretimi sağlar. Bu tür santrallerde doğal gaz veya petrol kullanılabilir. Gaz türbinleriyle üretilen egzoz ısı enerjisi, buhar üretimi için kullanılır ve ikinci bir turbinle daha fazla elektrik enerjisi üretilir. CCGT santralleri yüksek verimlilik sağlar.

Öncelikli Yatırım Fırsatı!
Maden Kanunu'nun 2. Maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik enerjisi üretimi yatırımları için Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmektedir. Özetle "yerli üretim kömür ve linyite dayalı termik santraller" öncelikli teşviklerden yararlanır.

Termik Yatırım Teşvikleri İçin Gerekli Belgeler

Termik santral yatırımları birçok düzenlemeye tabidir. Çok büyük ve kapsamlı, aynı zamanda çevresel etkileri oldukça fazla olan yatırımlardır. Bu nedenle, termik santral yatırım teşviklerinden yararlanmak için gereken belgeler de oldukça fazladır.

  1. Enerji Lisansı: Kurulu güç 5 MW ve üzeri olması halinde EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından düzenlenmiş enerji üretim lisansı gerekir. Termik santraller çok büyük ihtimalle bu kapasitenin üzerinde kurulacağı için lisans gerektirir.
  2. Çevresel Etki Değerlendirme: Termik santrallerin çok büyük çevresel etkileri bulunur. Bu nedenle bir termik santral yatırımının yapılması için de, teşviklerden yararlanması için de ÇED belgesi gereklidir.
  3. Çevre İzni: Termik santral yatırımları için Çevre İzni alınması da şarttır. Ayrıca, bu yatırımların çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik tüm tedbirleri almış olması şarttır.