Hastane yatırım teşvikleri, ülkemizin sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve hızlandırılması amacıyla uygulanır. bu teşvikler sağlık sektöründeki birçok yatırımın gelişmesini sağlar. Yeni sağlık yatırımları ile mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması veya modernize edilmesi yatırımları teşvik kapsamındadır. Hastaneler kamu, üniversite (eğitim ve araştırma hastaneleri) veya özel sektör tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Ayrıca, tam teşekküllü ve tüm birimleri barındıran hastaneler olabileceği gibi ihtisas hastaneleri de kurulabilir. İhtisas hastanelerinin örnekleri, çocuk hastaneleri, kadın doğum hastaneleri, diş veya fizik tedavi hastaneleridir. Ülkemiz güncel hastane yatırım teşvikleri tüm yönleriyle açıklanmıştır.

Ülkemiz için kritik öneme sağlık sektöründe yapılacak komple yeni, tevsi ya da modernizasyon türü hastane yatırımları tüm teşviklerden yararlanmaktadır.

Hastane Yatırımları Nelerdir?

Hastane yatırımları, bir ülkenin sağlık hizmetlerinin en önemli kısmıdır. Tüm sağlık yatırımını kamu kaynaklarından sağlamak etkin değildir. Bunun yerine özel sektörün de belirli alanlarda yatırım yapmasını sağlamak için teşvik sistemleri uygulanır.

Hastane yatırımları, hastanelerin fiziksel altyapısının inşası veya yenilenmesi, tıbbi ekipman ve teknolojilerin sağlanması ve nitelikli sağlık personelinin istihdam edilmesini içerir. Bu yatırımlar, hastanelerin modern ve etkin sağlık hizmetleri sunmasını sağlar, hasta bakımında kaliteyi artırır ve tıbbi tedavi süreçlerini iyileştirir. Aynı zamanda, hasta taleplerinin karşılanması, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve hastaların güvenliği için önemli bir rol oynar.

Hastane Yatırımları

Hastane yatırımları ayrı bir uzmanlık alanıdır. Tüm yönleriyle sağlık sektöründe bilgi gerektirir. Hastane yatırım teşviklerinin yönetimi de temel sağlık yönetimi ve ekipmanları bilgisi gerektirir. Teşvik mevzuatı kapsamında desteklerden yararlanabilecek hastana yatırımları şunlardır:

 1. Genel Devlet Hastaneleri: Genel hastaneler, çeşitli tıbbi branşlarda hizmet sunan ve genel sağlık sorunlarının tedavisini gerçekleştiren hastanelerdir. Acil servis, cerrahi bölümler, dahiliye, pediatri, kadın doğum gibi bölümleri içerir.
 2. Özel Hastane Yatırımları: Özel hastaneler, ticari veya özel sektör tarafından işletilen sağlık kuruluşlarıdır. Genel hastanelerde olduğu gibi çeşitli branşlarda hizmet verirler ancak daha özel ve lüks imkanlara sahip olabilirler.
 3. Üniversite Hastaneleri: Üniversite hastaneleri, üniversitelerin tıp fakülteleri tarafından yönetilen ve eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri sunan hastanelerdir. Hem öğrencilere pratik eğitim imkanı sağlarlar hem de ileri düzeyde tıbbi araştırmalar yaparlar.
 4. Çocuk Hastaneleri: Çocuk hastaneleri, sadece çocuklara yönelik sağlık hizmetleri sunan ve pediatrik alanlarda uzmanlaşmış hastanelerdir. Çocuk hastalıklarının tanı, tedavi ve bakımı konusunda uzmanlaşmış ekiplerle hizmet verirler.
 5. Onkoloji Hastane Yatırımları: Onkoloji merkezleri, kanser tanı ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış hastanelerdir. Kanser hastalarının multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirildiği, kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi gibi tedavi seçeneklerinin sunulduğu merkezlerdir.
 6. Göğüs Hastalıkları Hastaneleri: Göğüs hastalıkları hastaneleri, solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış merkezlerdir. Astım, KOAH, pnömoni gibi solunum sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde uzmanlaşmış ekiplerle hizmet verirler.
 7. Kalp ve Damar Hastalıkları Hastaneleri: Kalp ve damar hastalıkları hastaneleri, kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış merkezlerdir. Kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları, kalp kapakçığı sorunları gibi konularda hizmet verirler.
 8. Psikiyatri Hastaneleri: Ruh sağlığı sorunlarıyla ilgilenen, psikiyatrik tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunan hastanelerdir.
 9. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri: Kas-iskelet sistemi, sinir sistemi veya hareket bozukluklarıyla ilgili problemlerin tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış merkezlerdir.
 10. Kadın Doğum Hastaneleri: Gebelik, doğum ve kadın sağlığıyla ilgilenen, doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetleri sunan hastanelerdir.
 11. Göz Hastaneleri: Göz hastalıklarının tanı, tedavi ve cerrahi müdahalelerini gerçekleştiren merkezlerdir.
 12. Kulak Burun Boğaz Hastaneleri: Kulak, burun, boğaz ve baş-boyun bölgesiyle ilgili sorunların tanı, tedavi ve cerrahi müdahalelerini gerçekleştiren hastanelerdir.
 13. Diş Hastaneleri: Diş sağlığı ve ağız hastalıklarıyla ilgilenen, diş tedavileri, ortodonti, periodontoloji gibi alanlarda hizmet veren hastanelerdir.

Bunlar genel ve ihtisas hastane yatırımlarının yaygın örnekleridir. Diğer alanlarda ihtisas tıp hizmetleri sunmak üzere kurulacak hastaneler de proje bazında münferit değerlendirmeye tabidir. Bu değerlendirme neticesinde uygun bulunan hastane yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenebilir.

Teşvik Edilmeyen Hastane Yatırımları Nelerdir?
Hastane niteliği taşımayan poliklinikler, muayenehaneler veya müşterek muayenehaneler yatırım teşviklerinden yararlanmaz.

Hastane Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Hastaneler bölgesel yatırım teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir. Bu sistemde hastane yatırımın yapıldığı bölgeye bağlı olarak değişen oranlarda teşvik verilir. Sağlık yatırımlarının az olduğu, görece az gelişmiş bölgelerde daha yüksek destek verilir. Diğer taraftan, sağlık yatırımlarının yoğun olduğu gelişmiş bölgelerde daha düşük destek uygulanır. Bu sayede ülkemizin tüm bölgelerinde sağlık ve hastane yatırımlarının dengeli dağılımı amaçlanır. Hastane yatırımlarına verilen destekler aşağıdaki tablodadır.

Hastane Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler
Uygulanan Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) %15 %20 %25 %30 %40 %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10Yıl
İşçi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) YOK YOK 3 - 1 4 - 1 5 - 2 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Önemli Açıklama!
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

Yararlanma Şartları

Hastane yatırımları ülkemiz için son derece kritiktir. Bu nedenle, teşviklerden yararlanma kriterleri yatırım tutarı ile sınırlı tutulmuştur. Fakat, sağlık ve hastane yatırımı için teşvik alınması Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ön izin veya işletme ruhsatına bağlıdır. Bu belgeler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tüm kriterlerin sağlanması şartına bağlıdır. Bu kriterlerin tamamını yerine getiren ve belge sahibi olan yatırımcılar aşağıdaki sabit yatırım tutarını sağlamak kaydıyla teşvik alabilir.

Hastane Yatırım Teşviklerinden Yararlanma Kriterleri
Hastane Türü 1. 2. 3. 4. / 5. 6.
Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
Tüm Hastaneler 4 M 3 M 2 M 1,5 M 1,5 M 1,5 M

Hastane Yatırım Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Hastane yatırım teşviklerinden yararlanılması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Hastane Türünün Belirlenmesi: Hastane yatırımının kapsamı netleştirilmelidir. Genel veya ihtisas hastaneleri için farklı kriterler vardır.
 2. Projelendirme: Hastane türüne göre yatırım projesi detaylandırılmalıdır. Sağlık Bakanlığından gerekli belge ve izinleri almak için hastane türüne bağlı kriterlerin tamamı sağlanmalıdır. Proje aşamasında hem teşvikler hem de izin koşulları dikkate alınmalıdır.
 3. Fizibilite Çalışması: Hastaneler çok kapsamlı yatırımlardır. Bu nedenle, tüm yönleriyle fizibilite ve yapılabilirlik çalışmasına ihtiyaç vardır.
 4. Başvuru Belgelerinin Hazırlanması: Şirket evrakları, sgk borcu yoktur, vergi levhası, ilgili kurumlardan alınacak izin ve görüş yazıları ile birlikte tüm başvuru belgeleri eksiksiz temin edilir.
 5. Yatırım Teşvik Belge Başvurusu: Başvurular E-TUYS adlı sistemde yapılır. Proje uygun bulunması halinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenerek yatırımcıya elektronik ortamda teslim edilir.

GES ve Enerji Yatırımları
Hastaneler çok kapsamlı ve çok yüksek enerji tüketimi bulunan tesislerdir. Bu tesislerde enerji sürekli kesintisiz sağlanmalıdır. Bu nedenle, hastanelerin enerji tüketimini karşılamak amacıyla GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımları yapılabilmektedir. GES projelerine istisnai olarak 4. bölge teşvikleri verilmektedir. Hastane GES projeleri günümüzde çok yoğun teşvik edilen avantajlı projelerdir.

GES Yatırım Teşvikleri