Okul yatırımlarına sağlanan yatırım teşvikleri ülkemiz eğitim sektörünün gelişimini büyük ölçüde hızlandırır. Okullar temel eğitim vermenin yanı sıra aynı zamanda önemli bir yatırım özelliği taşır. Bölgede bulunan birçok kişinin istihdamını sağlar. Ticari faaliyetleri de geliştirir. Hem eğitici hem de ticari yönü bulunan bu çok önemli sektör ülkemiz teşvik politikaları açısından da önemli görülmüştür. Bu nedenle, okul öncesi eğitim, anaokul, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler için yatırım teşvik sistemleri oluşturulmuştur. Ayrıca, hava araçlarının bakım ve onarımı amaçlı eğitim yatırımları gibi çeşitli ihtisas eğitim kurumlarına da teşvik verilir. Eğitim sektörüne verilen yatırım teşvikleri ve devlet destekleri tüm yönleriyle ele alınmıştır.

Okul öncesi, kreş, anaokul ve bakımevleri ile ilk, orta, lise gibi her çeşit eğitim kurumu için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmektedir. Ancak, yetişkinlerin eğitimi amaçlı yatırımlara teşvik verilmez.

Okul ve Eğitim Yatırımları Nelerdir?

Okul ve eğitim yatırımları, eğitim sisteminin farklı aşamalarını kapsayan çeşitli alanlarda gerçekleştirilen yatırımları ifade eder. Bu yatırımlar arasında okul öncesi eğitim, kreş, gündüz bakımevi, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise gibi eğitim kurumları yer almaktadır. Bu eğitim kurumlarının her biri eğitimin farklı aşamalarından sorumludur. Bu nedenle, farklı biçimlerde uzmanlaşmıştır. Dolayısıyla her birinin yatırım gereksinimleri de farklıdır. Ancak, toplumun gelişimi ve sağlıklı eğitimi için her biri ayrı ayrı desteklenir.

Okul Yatırımları

Yatırım Teşvik Belgesi alabilecek okul ve eğitim kurumu yatırımları şunlardır:

 1. Okul Öncesi Eğitim Yatırımları: Okul öncesi eğitim, çocukların okula başlamadan önce aldığı eğitim sürecini ifade eder. Bu dönemde çocuklar, kreş, gündüz bakımevi veya anaokulu gibi kurumlarda eğitim alır. Kreşler ve gündüz bakımevleri, genellikle 0-3 yaş arası çocuklara hizmet verirken, anaokulları 3-6 yaş arası çocukları kapsar. Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal, duygusal, dil ve motor becerilerini geliştirmelerine, özgüven kazanmalarına ve okula hazırlık sürecini başlatmalarına yardımcı olur.
 2. İlkokul Yatırımları: İlkokul, çocukların 6-10 yaş arası eğitim aldığı zorunlu eğitim aşamasını temsil eder. Temel okuma, yazma ve matematik becerilerinin yanı sıra fen bilimleri, sosyal bilgiler, görsel sanatlar, beden eğitimi gibi derslerle çocukların akademik ve sosyal gelişimlerini destekler.
 3. Ortaokul Yatırımları: Ortaokul, çocukların 11-14 yaş arası eğitim gördüğü eğitim aşamasını ifade eder. Bu dönemde öğrencilere daha geniş bir müfredat sunulur ve dersler disiplinlere ayrılır. Öğrenciler, fen bilimleri, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya, yabancı dil gibi derslerle akademik bilgilerini derinleştirirken, sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirirler.
 4. Lise, Yatırımları: Lise, çocukların 15-18 yaş arası eğitim aldığı son kademeyi ifade eder. Bu dönemde öğrenciler daha fazla seçmeli ders alma fırsatına sahiptir ve ilgi alanlarına yönelik derinleşebilirler. Akademik hazırlık yanı sıra, üniversiteye hazırlık, meslek seçimi ve kişisel gelişim üzerine odaklanılır. Lise eğitimi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir gelecek planlamalarına yardımcı olur ve üniversite veya mesleki yaşama hazırlık sağlar.
 5. Havacılık Eğitim Kurumları: Temel eğitim kurumlarına ilave olarak, hava araçlarının kullanımı, tamiri ve bakımıyla ilgilenen bireyler için eğitim imkanı sunan kurumlar arasında havacılık eğitim okulları ve havacılık teknisyen okulları bulunmaktadır. Havacılık eğitim okulları, pilotaj eğitimi ve uçuş deneyimi sağlarken, havacılık teknisyen okulları ise hava araçlarının tamiri ve bakımı konusunda eğitim vermektedir. Bu kurumlar, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenlere gerekli bilgi, beceri ve sertifikaları kazandırmaktadır.

Okul ve Eğitim Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Okul ve eğitim yatırım teşvikleri öncelikli sisteme alınmıştır. Teşvik mevzuatının 17. Maddesi kapsamında eğiitm ile ilgili teşvik edilen yatırımlar Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi alabilecektir. Bunlar, 5. bölge destekleri de adı verilen bir teşvik sistemidir. Buna göre, yatırım hangi bölgede olursa olsun (İstanbul ili dahil) 5. bölgede uygulanan desteklerden faydalanır. Eğer yatırım 6. bölgede ise kendi bölgesinin desteklerinden yararlanır. Bu kapsamda, okul ve eğitim amaçlı yatırımlar aşağıdaki desteklerden yararlanır.

Okul ve Eğitim Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler
Uygulanan
Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1.2.3.4.ve 5. BÖLGELER 6. BÖLGE
KDV İstisnası VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) %40 %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği 7 Yıl 10 Yıl
İşçi Desteği YOK 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) 5 - 2 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR

Önemli Uyarı!
Eğitim yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim kurumu ön izni, açma izni, işletme izni veya ruhsatlarından uygun olanın ibrazı zorunludur. Aksi halde yatırım teşvik belgesi alınması mümkün değildir.

Yararlanma Şartları

Eğitim faaliyetlerinin ülkelerin gelişimindeki rolü son derece kritiktir. Bu nedenle, eğitim sektörünün teşviklerinde temel kriter asgari sabit yatırım tutarıdır. Eğitim kurumunun okul türüne göre sahip olması gereken şartları sağlaması esastır. Bu şartlar ise Milli Eğitim Bakanlığı belirler. Uygun şartları taşıyan okullar için gerekli izin ve belgeleri düzenler. Bu belgeler Yatırım Teşvik belgesi temini sırasında ibraz edilir. Bu şartların sağlanması kaydıyla okul yatırımlarına teşvik almak için aşağıdaki yatırım tutarını sağlamak gerekir.

Okul ve Eğitimi Yatırım Teşviklerinden Yararlanma Kriterleri
Yatırım Türü 1. 2. 3. 4. / 5. 6.
Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
Tümü Okullar 4 M 3 M 2 M 1,5 M 1,5 M 1,5 M

Önemli Açıklama!
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

Okul Yatırım Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Okul ve eğitim kurumlarının yatırım teşviklerinden yararlanılması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Eğitim Seviyesinin Belirlenmesi: Bazı okullar yalnızca bir seviye, bazıları ise birçok seviyede eğitim verir. Öncelikli hangi sınıflar ve yaş gruplarına uygun eğitim verileceğinin belirlenmesi gerekir.
 2. Okul Şartlarının Sağlanması: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen asgari eğitim kurumu şartlarının sağlanması gerekir. Bu kriterler eğitim kurumu türüne göre değişiklik gösterir. Eğer entegre bir biçimde birçok seviyede eğitim verilecekse, okul yatırımının tamamını sağlayacak şekilde yapılması gerekir.
 3. Yatırımın Projelendirilmesi: Yatırım projesinin tüm yönleriyle ortaya konması gerekir. Yatırım yeri proje, mimari çizimler yapılır. Yatırım maliyeti ve finansmanı tespit edilir. Her biri teşvik sistemine uygun biçimde yatırım projesine dahil edilir.
 4. Başvuru Belgelerinin Temini: Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu için gerekli şirket evrakları, sgk borcu yoktur, izin, ruhsat ve belgeler temin edilir. Ayrıca, okul ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ön izin temin edilir.
 5. Teşvik Başvurusu: E-TUYS sistemi üzerinden proje oluşturularak başvuru yapılır. Değerlendirme neticesinde uygun bulunan projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

Okul Yatırım Teşviklerinin Kapsamı

Okul açmak isteyen yatırımcıları tarafından çok sık merak edilen bir konudur. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında okul harcamalarının ne kadarının dahil edileceği önemli bir konudur. Okul türüne göre verilecek teşviklerin kapsamı aşağıdaki gibidir.

Okul Öncesi Eğitim Yatırım Teşvikleri

 1. Okul öncesi eğitim, çocukların sağlıklı ve uyumlu bir şekilde büyümelerini, temel becerileri kazanmalarını ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan önemli bir aşamadır. Bu nedenle, ülkeler genellikle okul öncesi eğitime yönelik yatırım teşvikleri sağlamaktadır. Özel sektör tarafından yapılan okul öncesi eğitim yatırımlarına teşvik verilir. Öncelikli yatırım teşvik sistemi kapsamında; okul binası, binanın temel gereksinimleri, sınıf tefrişatı, eğitim ekipmanları, ortak alan teçhizatı, çocukların oyun ve gelişim malzemeleri, yardımcı tesisler ve ekipmanlar teşvik edilir.
 2. Modern bir ortamda eğitim verilmesi amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarına kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sgk primi ve istihdam desteği, faiz desteği gibi tüm teşvikler verilir.

Anaokulu ve Kreş Yatırım Teşvikleri

 1. Anaokulu ve kreş yatırım teşvikleri ise bu alandaki yatırımları hızlandırmayı amaçlar. Çocukların erken yaşta kaliteli bir eğitim alması için anaokulu ve kreşler önemlidir. Aynı zamanda çocukların sosyalleşme becerisini de destekler. Bu nedenle, ülkemiz eğitim politikaları çerçevesinde önemli teşvikler sağlanır. Günümüzde tüm bölgelerde anaokulu ve kreş açmak isteyen yatırımcılar öncelikli yatırım teşviklerinden yararlanır. Anaokulu veya kreş binası, bina temel düzenlemeleri, bahçe ve çevre düzenlemeleri, sınıflar ve sınıf tefrişatı, çocukların eğitim, oyun, sosyal ve diğer faaliyetlerine ilişkin ekipmanlar, teknolojik donanımlar, yardımcı tesisler ve makineler teşvik kapsamındadır.
 2. Anaokulu ve kreş öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, istihdam destekleri ve faiz desteği eksiksiz uygulanmaktadır.

İlkokul Yatırım Teşvikleri

 1. Özel sektör tarafından yapılacak ilkokul yatırımlarına teşvikler eksiksiz verilir. İlkokul seviyesinde verilecek eğitim için gerekli bina, bina teçhizatı, sınıflar, sıralar ve diğer tefrişat, akıllı tahta, eğitim donatıları, varsa yazılımlar, bilgisayar laboratuvarları teşvik edilir. Bunlara ilave olarak spor kompleksleri, konferans salonları, tören alanları gibi yardımcı bölümler de teşvik kapsamındadır.
 2. Özel sektörün gerçekleştireceği ilkokul yatırımlarında birçok harcama kalemi kdv istisnası, gümrük vergisi, vergi indirimi, faiz desteği, sgk prim desteği gibi teşviklerin hepsini alır.

Ortaokul Yatırım Teşvikleri

 1. Ortaokul seviyesi eğitim kurumları öğrenim hayatının tam ortasında önemli bilgiler verir. Aynı zamanda spor, müzik veya tiyatro gibi sosyal alanlarda da gelişim imkanı verir. Bu nedenle, ortaokul yatırımları önemlidir. Bir bütün olarak kesintisiz eğitimin parçasıdır. Ortaokul yatırım teşvikleri bu nedenle eksiksiz bir biçimde oluşturulmuştur. İhtiyaç duyulan temel unsurların yanı sıra spor, müzik, tiyatro ve benzeri alanlarda yapılacak tesisler ve ekipmanları da teşvik kapsamındadır.
 2. Özel sektörün yapacağı ortaokul yatırımları için öncelikli teşvik sistemi kapsamında kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar veya gelir vergisi indirimi, faiz desteği ve sgk prim desteği uygulanır.

Lise Yatırım Teşvikleri

 1. Lise ve dengi eğitim kurumları ise öğrencilerin üniversite öncesi eğitimlerini tamamladıkları temel eğitim okullarıdır. Liselerin temel bilimler eğitimleri son derece önemlidir. Ayrıca, liselerde havuz, basketbol, futbol veya voleybol sahaları gibi önemli tesisler de bulunur. Eğitim donanımlarının tamamına ilave olarak eğitim kompleksini tamamlayan her türlü unsur desteklenir. Lise yatırım teşvikleri bu amaçla oluşturulur ve uygulanır.
 2. Lise yatırımlarının ihtiyaç duyduğu tüm destek unsurları öncelikli yatırım teşvik belgesi düzenlenerek sağlanır. Bu kapsamda kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, faiz desteği, sgk prim desteği verilir.

Hava Araçları Kullanım, Tamir ve Bakım Eğitimi Yatırım Teşvikleri

 1. Uçak, helikopter, drone ve benzeri hava araçlarının kullanımı, bakımı ve tamiri hassasiyet gerektiren işlerdir. Bunlar eğitim alan, sertifikalı uzmanlarca yapılır. Bu kişilerin eğitimine yönelik özel gereksinimler de vardır. Eğitim amaçlı simülatörler, bilgisayarlar, yazılımlar ve diğer donanımlar gerekir. Bakım ve tamir amaçlı çok büyük bir hangar ve büyük ölçekli tamir-bakım ekipmanları gereklidir. Eğitimler ekipmanların kullanımıyla ilgili uygulamalı olarak verilir.
 2. Havacılık sektörünün eğitimi için yapılacak yatırımlar öncelikli yatırım teşvik belgesi kapsamında verilen desteklerden yararlanır. Bunlar; kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, sgk primi desteği, faiz desteğidir. Özellikle bu ekipmanların yurt dışı menşeli olduğu dikkate alındığında gümrük vergisi muafiyeti son derece önemli bir hal alır.

Üniversite Yatırım Teşvikleri

Teşvik mevzuatı kapsamında yetişkinlerin eğitimine yönelik yatırımlar desteklenmez. Bu nedenle üniversitelere yatırım teşvikleri verilmez.


Kurs ve Diğer Eğitim Kurumları
Yetişkinlerin mesleki ve teknik eğitimi, sosyal faaliyetler, spor, müzik, resim, kişisel gelişim ve diğer amaçlı kurslar ve eğitim kurumları, uzaktan eğitim merkezleri, sürekli eğitim merkezleri ve benzeri okullar için yatırım teşvikleri uygulanmaz.

GES ve Enerji Yatırımları
Eğitim kurumlarının çok büyük bir enerji ihtiyacı vardır. Bu enerji tüketimini karşılamak için yapılacak GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları önemli teşviklerden yararlanır. Özel bir düzenleme sayesinde bu yatırımlar ana tesisin bulunduğu bölgeden bağımsız olarak 4. bölge gibi önemli bir destek sisteminden yararlanmaktadır.

GES Yatırım Teşvikleri