Sektörel Yatırım Teşvik Belgesi Rehberi, yatırım yapmak isteyen firmalara sektöre bağlı bilgiler sunar. Yatırım teşvikleri genellikle yatırım yapılacak sektöre bağlı uygulanır. Bazı iş kolları için sağlanan destekler daha yüksek olurken bazılarına hiç destek verilmez. Yatırım teşvik belgesine sahip olmak özellikle bazı sektörler için çok büyük avantaj sağlar.

Bir yatırım kararı verilirken, sağlanan devlet yardımları da diğer kriterler kadar önemlidir. Bazı sektörlere verilen yatırım teşvikleri o kadar önemlidir ki yatırım kararını doğrudan etkiler. Yatırım yapan firmalara uygulanan devlet yardımlarının önemli avantajları vardır. Bunlar vergisel avantajlar, maliyet avantajları, istihdam destekleri, finansman avantajları ve yatırım yeri tahsisidir.

Her sektör için uygulanan teşvikler farklıdır. Ayrıca, her sektörün teşvik yönünden yükümlülükleri de farklıdır. Yatırım Teşvik Belgesi nasıl alınır, hangi destekler uygulanır, başvuruda hangi belgeler gerekir, nasıl başvurulur gibi konular sektörler özelinde cevaplanmıştır.


Sektörel Yatırım Teşvik Belgesi Rehberi Nedir?

Sektörel Yatırım Teşvik Belgesi Rehberi, ülkemizde güncel durumda uygulanan yatırım teşviklerinin sektör bazında derlendiği bir yatırımcı rehberidir. Bu rehber sayesinde yatırımcılar herhangi bir sektörde planladıkları yatırım için teşvik koşullarını, destek unsurlarını, sektörel gereklilikleri, sektörün tanıtımını ve teşviklerden nasıl yararlanılacağını öğrenebilirler. Yatırım ve teşvik yönünden sektörün tüm yönleriyle ele alındığı bu rehberin yatırımcılara ışık tutması, yatırım planlarını biraz daha aydınlatması amaçlanmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi Verilen Sektörler

Aslında günümüzde neredeyse tüm sektörler için Yatırım Teşvik Belgesi verilmektedir. Fakat bu teşviklerin yoğunluğu, şartları ve gereklilikleri sektörlere göre değişiklik gösterir. Yatırım Teşvik Belgesi Alabilecek Sektörler aşağıdaki gibidir. Her bir sektörün detaylarını incelemek için lütfen ilgili başlıklara tıklayın.

 1. Tarım Yatırım Teşvikleri
 2. Gıda Sanayi Yatırım Teşvikleri
 3. Hayvancılık Yatırım Teşvikleri
 4. İmalat Sanayi Yatırım Teşvikleri
 5. Enerji Yatırım Teşvikleri
 6. Madencilik Yatırım Teşvikleri
 7. Turizm ve Otelcilik Yatırım Teşvikleri
 8. Okul Yatırım Teşvikleri
 9. Hastane Yatırım Teşvikleri
 10. Hizmet Sektörleri Yatırım Teşvikleri
 11. Ar-Ge Yatırım Teşvikleri
 12. Çevre Yatırım Teşvikleri
Yatırım Teşvik Belgesi almak yatırımcılara önemli avantajlar sağlarken, birçok taahhüt ve sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, teşvik uygulamalarının profesyonellerce yönetilmesi tavsiye edilmektedir.

Sektörel Yatırım Teşvik Belgesi Rehberi İçeriği

Sektörel Yatırım Teşvik Belgesi Rehberi, bir sektörün teşvikler yönünden tüm sorularını cevaplamak üzere hazırlanmıştır. Tüm güncel bilgileri içerecek şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca, mevzuatta değişiklik olması halinde rehberimiz de düzenli olarak güncellenmektedir. Bir yatırım kararı vermeden önce rehberimizi incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, devam eden yatırımlarınız için ilgili sektörün sayfasını takip etmeniz de yararlı olacaktır. Bu sayede, güncel değişikliklerin tamamını görebilirsiniz.

Sektörel Yatırım Teşvik Belgesi Rehberi aşağıdaki konulara cevap verecek şekilde hazırlanmıştır.

 • Sektörlere sağlanan yatırım teşvikleri ve destekler
 • Yatırım Teşvik Belgesi almak için sektör özelinde sağlanması gereken kriterler
 • Sektörlere bağlı olarak temin edilmesi gereken belgeler
 • Sektörlere göre Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu nasıl yapılır ve belge nasıl alınır

Genel anlamda Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmeyecek sektör çok azdır. Genellikle çeşitli kriterlerin sağlanması durumunda belge almak mümkündür. Dolayısıyla neredeyse tüm yatırımlar için devlet desteği sağlanır. Ancak bu desteklerden yararlanılabilmesi için asıl olan yatırım projesidir. Düzgün ve mevzuata uygun hazırlanan yatırım projeleri neticesinde yatırım teşviklerinden yararlanma olasılığı çok büyük oranda artış gösterir.

Yatırım Teşvik Belgesi alınamayacak sektör son derece azdır. Önemli olan yatırım projesinin düzgün ve mevzuata uygun biçimde hazırlanmasıdır. Daha sonra usulüne uygun bir başvuru ile neredeyse tüm sektörlerde yatırım teşvik belgesi almak kolaydır.

Sık Sorulan Sorular

Sektörel Yatırım Teşvik Belgesi hakkında sık sorulan sorular ile bunların cevapları aşağıda verilmiştir.

Tüm sektörlere Yatırım Teşvik Belgesi alınabilir mi?

Teşvik edilmeyecek yatırımlar ile teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında belirtilen sektörler dışında tüm sektörlerde Yatırım Teşvik Belgesi alınabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi almak için sektörel kısıtlar var mıdır?

Yatırım Teşvik Belgesi almak için birçok kriter vardır. Bu kriterler bazı sektörler için yalnızca asgari sabit yatırım tutarı gibi basittir. Ancak, birçok sektör için çok sayıda kriterin sağlanması ve bu durumun resmi belgelerle kanıtlanması gerekir.

Tüm sektörlere verilen teşvikler aynı mıdır?

Her sektörün yararlanabileceği teşvikler farklıdır. Bazı sektörler yalnızca genel teşviklerden yararlanırken bazı sektörler öncelikli, stratejik hatta proje bazlı teşviklerden yararlanabilir. Dolayısıyla yararlanacağı teşvikler de farklıdır.

Bir sektöre verilecek teşvikler için bir kontenjan veya kota var mıdır?

Bir sektöre verilecek yatırım teşvikleri için kota veya kontenjan yoktur. Teşvik edilen sektörlerde gerekli şartları sağlayan, usulüne uygun başvuru yapan tüm yatırımcılar teşviklerden yararlanabilir.

Tüm sektörlerde istihdam desteği verilir mi?

İstihdam destekleri yalnızca bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında uygulanır. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konularında istihdam desteği uygulanır. Yalnızca bu yatırım konularında faaliyet göstermek yeterli değildir. Her sektör için belirlenen kriterlerin de sağlanması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesinin sektörel yükümlülükleri var mıdır?

Yatırım Teşvik Belgesi avantajları kadar yükümlülükleri de olan bir belgedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde belge avantaj sağlar. Eğer bu yükümlülükler yerine getirilmezse cezai yaptırımlar uygulanır. Tüm sektörlerin yükümlülükleri de farklıdır. Bunlar için sektörlerin detay sayfalarını incelemenizi tavsiye ederiz.

Sektöre özel uygulanan yatırım teşvikleri var mıdır?

Bazı destekler yalnızca belirli sektörler için uygulanmaktadır. Örneğin bina inşaat harcamalarında uygulanan KDV istisnası yalnızca turizm ve imalat sanayi sektörlerindeki yatırımlar için verilmiştir.

Sektörlere özel başvuru belgeleri var mıdır?

Yatırım Teşvik Belgesi başvurularında istenen genel evraklar vardır. Bunların dışında bir de sektör özelinde istenen belgeler vardır. Bu belgeler için sektörlerin detay sayfalarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Evrakları sayfamızda sektörlere özel talep edilen belgeler de açıklanmıştır.