Soğuk hava deposu yatırım teşvikleri sektörün yeni yatırımlar yapmasını destekleyen bir mekanizmadır. Gıda, hayvansal ürünler ve tarımsal ürünler için soğuk zinciri bozmamak üzere soğuk hava depoları yapılır. Bu depolarda çeşitli sıcaklık seviyelerinde şoklanmış, dondurulmuş veya soğutulmuş ürünler depolanır. Her seviyeden soğutma yapan tesisler için yatırım teşvikleri uygulanmaktadır. Soğuk hava depolarının bazıları diğer yatırım konularına entegre olabilirken bazıları yalnızca depolama hizmet vermek üzere münferit yatırımlardır. Her birinin teşvik koşulları birbirinden farklıdır. Bu sayfada, soğuk hava depolarının yararlanabileceği yatırım teşvikleri tüm yönleriyle açıklanmıştır.

Asgari 500 m2 kapalı alanı bulunan her çeşit soğuk hava deposu için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmektedir. Bu yatırımlar için diğer koşulların sağlanması halinde bölgedel destekler uygulanmaktadır.

Soğuk Hava Deposu Yatırımları Nelerdir?

Soğuk hava deposu yatırımları, gıda ürünlerinin taze ve sağlıklı bir şekilde saklanabilmesi için düşük sıcaklıkta ve kontrol edilen ortamlarda depolanması için kullanılan bir tür depolama tesisi veya alanıdır. Soğuk hava depoları, özellikle perakende satış noktaları, restoranlar, gıda üreticileri ve distribütörler tarafından kullanılır. Bu depolar, sıcaklık, nem ve havalandırma gibi faktörlerin kontrol edildiği ortamları sağlayarak gıda ürünlerinin kalitesini ve raf ömrünü korumaya yardımcı olur. Soğuk hava depoları, dondurulmuş, soğutulmuş veya çeşitli sıcaklık aralıklarında saklanması gereken gıda ürünlerinin güvenli ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Soğuk Hava Deposu Yatırımları

Soğuk hava depoları çeşitli ürünlerin saklandığı ve depolandığı alanlardır. Yatırım teşviklerinden yararlanabilecek bazı yaygın ürün depo türleri şunlardır:

 1. Meyve ve Sebzeler Depoları: Çeşitli meyve ve sebzeler, düşük sıcaklıkta saklanarak tazeliklerini ve besin değerlerini korurlar. Örneğin, elma, portakal, muz, salatalık, havuç gibi ürünler soğuk hava depolarında muhafaza edilebilir.
 2. Süt ve Süt Ürünleri Depoları: Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri soğuk hava depolarında saklanır. Bu ürünlerin düşük sıcaklıkta tutulması, kalite ve tazeliklerinin korunmasına yardımcı olur.
 3. Et ve Deniz Ürünleri Depoları: Tavuk, dana eti, balık gibi et ve deniz ürünleri, soğuk hava depolarında düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. Bu, ürünlerin bozulmasını önler ve raf ömürlerini uzatır.
 4. Dondurulmuş Ürünler Depoları: Dondurma, dondurulmuş sebzeler, dondurulmuş deniz ürünleri gibi çeşitli dondurulmuş ürünler de soğuk hava depolarında saklanır. Bu ürünlerin düşük sıcaklıkta tutulması, kalite ve tazeliklerinin korunmasını sağlar.
 5. İçecek Depoları: Süt, meyve suyu, gazlı içecekler gibi çeşitli içecekler de soğuk hava depolarında saklanır. Bu depolarda düşük sıcaklıkta tutulan içecekler, tazeliğini ve lezzetini korur.
Soğuk odalarda muhafaza edilen bu ürünler, ülkemizde yaygın kullanılan ürün gruplarından derlenmiştir. Bunların dışındaki ürünlere yönelik yatırım projelerinin de ayrıca değerlendirilmesi mümkündür. Uygulan bulunması halinde bu yatırımlar için de teşvikler sağlanacaktır.

Soğuk Hava Deposu Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Soğuk hava deposu yatırımlarına bölgesel teşvikler uygulanmaktadır. Bu yatırımlar için kriterlerin sağlanması halinde aşağıda yer alan destek unsurları uygulanacaktır.

Soğuk Hava Deposu Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler
Uygulanan Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) %15 %20 %25 %30 %40 %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10Yıl
İşçi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) YOK YOK 3 - 1 4 - 1 5 - 2 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Yatırımınız Hangi Teşvik Bölgesinde?
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

İlave Açıklama!
Hayvancılık, sebze meyve işleme gibi bölgesel teşvik edilen yatırımlar içerisinde soğuk odalar kurmak mümkündür. Bu durumda, ana yatırımın bir parçası olarak kurulacak deponun/odanın asgari alan şartı bulunmaz. Ayrıca, ana yatırımın tabi olduğu bölgeye göre desteklerden yararlanır.

Yararlanma Şartları

Soğuk hava deposu yatırımlarının teşviklerden yararlanması için iki temel düzenleyici kriter belirlenmiştir. Bunlar, asgari sabit yatırım tutarı ve asgari depo alanıdır. Yatırımın planlandığı bölgeye göre belirlenmiş her iki kriteri de birlikte sağlayan yatırımlar için bölgesel nitelikli bir Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi mümkündür.

Soğuk Hava Deposu Üretimi Yatırım Teşviklerinden Yararlanma Kriterleri
Yatırım Türü 1. 2. 3. 4. / 5. 6.
Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
Tümü 4 M 3 M 2 M 1,5 M 1,5 M 1,5 M
Asgari Depo Alanı (Metrekare)
Tümü 1.000 1.000 1.000 500 500 500

Teşvik Edilmeyecek Soğuk Hava Deposu Yatırımları
Depo alanı 500 metrekare altındaki soğuk hava deposu yatırımlarına teşvik verilmekteyektir.

Teşvik Edilen Soğuk Hava Deposu Parçaları

Soğuk hava deposunu oluşturan parçalar yalıtımlı paneller, kapı ve soğutma ünitesidir. Bunlar her biri aşağıda açıklanmıştır. Bunlar proje bazında istisnalar olmak kaydıyla teşviklerden yararlanır.

 1. Paneller: Yalıtımlı paneller, genellikle yalıtımlı ve dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. Bu paneller, düşük sıcaklıklarda iç ortamın sıcaklığını korumak için yüksek izolasyon özellikleri sunar.
 2. Kapılar: Bu kapılar, genellikle yalıtımlı ve sızdırmaz özelliklere sahip olup, iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkının minimize edilmesine yardımcı olur. Güvenli bir şekilde açılıp kapanabilen kapılar, enerji tasarrufunu sağlamak ve iç ortamın istikrarını korumak için önemli bir bileşendir.
 3. Soğutucu üniteler: İç ortamın düşük sıcaklığını sağlamak ve istenilen sıcaklık aralığını korumak için kullanılır. Bu üniteler, genellikle kompresör, evaporatör ve kondenser gibi bileşenleri içerir ve sıcaklığın düzenlenmesini sağlar.

Yatırım Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Yatırım teşviklerinden yararlanılması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Depo Alanının Belirlenmesi: Depo alanı bu yatırımlar için en kritik koşuldur. Çünkü sağlanacak desteklerin kapsamını doğrudan belirler.
 2. Yatırım Projesinin Oluşturulması: Bu yatırımlar için proje nispeten kolaydır. Makine teçhizat sınırlıdır. Paneller, kapı ve soğutucu ünite ana makine ve teçhizat olarak yeterlidir. Bunlara ilave olarak yardımcı tesisler eklenir. Bunlar ise jeneratör, kompresör, trafo, elektronik panoları, otomasyon, forklift ve transpalet gibi ekipmanlardır. Bunların her birini içerecek şekilde finansman bilgilerinin de yer aldığı proje hazırlanmalıdır.
 3. Başvuru Belgelerinin Temini: Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu için gerekli şirket evrakları, sgk borcu yoktur, kapasite raporu, izin ve belgeler temin edilir. Souk hava deposu yatırımlarında genellikle özel bir belge veya izin gerekmez. Ancak, organize sanayi bölgeleri içerisinde yapılan yatırımlar için osb yönetiminden arsa tahsis yazısı alınması gerekir.
 4. Teşvik Başvurusu: E-TUYS sistemi üzerinden proje oluşturularak başvuru yapılır. Değerlendirme neticesinde uygun bulunan projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

GES ve Enerji Yatırımları
Soğuk hava depoları yoğun enerji tüketen, sürekli enerji gereksinimi bulunan tesislerdir. Bu enerjinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması son derece avantajlıdır. Bu amaçla tesisin tüketimini karşılamak için yapılacak GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları ayrıca teşvik edilir. Özel bir düzenleme sayesinde bu yatırımlar ana tesisin bulunduğu bölgeden bağımsız olarak 4. bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

GES Yatırım Teşvikleri