Antrepo ve lojistik merkezi, mal ve ürünlerin depolanması, dağıtımı ve lojistik süreçlerin yönetimi için kullanılan tesislerdir. Antrepo ve lojistik merkezleri, tedarik zinciri süreçlerini optimize etmek, stok yönetimini iyileştirmek, maliyetleri düşürmek, lojistik operasyonları daha verimli hale getirmek ve müşterilere hızlı ve etkili hizmet sunmak amacıyla kullanılır. Bu tesisler, lojistik operasyonlarda önemli bir rol oynar ve mal ve ürün hareketlerini düzenlerken depolama, taşıma, envanter kontrolü ve dağıtım gibi lojistik faaliyetleri sağlar. Bu yönüyle diğer işletmelerin tedarik yönetimi ve ihracat süreçlerine dolaylı katkı sağlar. Antrepo ve lojistik merkezi yatırım teşvikleri bu yönleriyle önemlidir.

2012/3305 sayılı Karar'da:
"Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m² olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir." hükmü yer alır.


Lojistik Merkezi Yatırımları Nelerdir?

Lojistik merkezi yatırımları, antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetleri, mal ve ürünlerin depolanması, taşınması ve hazırlanması süreçlerinde kullanılan çeşitli hizmetlerin entegre biçimde sunulduğu tesislerdir.

Antrepo Lojistik Merkezi Yatırımları

Tek başına antrepo, elleçleme tesis veya benzeri faaliyetleri yürüten işletmeler teşvik alamaz. Yatırım teşviklerinden yararlanacak lojistik merkezi yatırımları aşağıdaki hizmetleri entegre biçimde sunmak zorundadır.

 1. Elleçleme Hizmetleri: Elleçleme, mal ve ürünlerin fiziksel olarak taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ve düzenlenmesi işlemlerini kapsar. Elleçleme hizmetleri, depo alanında ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilir. Forkliftler, vinçler, konveyör bantlar ve paletler gibi ekipmanlar, malzemelerin etkili bir şekilde taşınmasını ve yerleştirilmesini sağlar.
 2. Paketleme Hizmetleri: Paketleme, mal ve ürünlerin korunması, taşınması ve teslimatı için uygun şekilde ambalajlanması sürecidir. Paketleme hizmetleri, ürünlerin ambalajlama gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Bu hizmetler, ambalaj malzemesi sağlama, ürünleri ambalajlama, etiketleme, bantlama veya sarılama gibi işlemleri içerebilir.
 3. Otomasyon Hizmetleri: Otomasyon, teknolojik sistemlerin kullanılarak depolama ve lojistik süreçlerinin otomatikleştirilmesini sağlar. Otomasyon hizmetleri, otomatik taşıma sistemleri, robotik elleçleme, otomatik depolama sistemleri, veri yönetimi ve kontrol sistemleri gibi çeşitli bileşenleri içerir. Otomasyon, süreçleri daha verimli hale getirir, hata oranını azaltır ve insan gücüne olan bağımlılığı azaltır.
 4. Depolama ve Antrepo Hizmetleri: Depolama hizmetleri, mal ve ürünlerin geçici olarak saklandığı depo alanlarını içerir. Bu hizmetler, malzemelerin düzenli bir şekilde depolanmasını, envanter yönetimini, stok kontrolünü ve depo alanının düzenini içerir. Depolama hizmetleri, müşteri ihtiyaçlarına ve ürün özelliklerine göre farklı depolama yöntemlerini kullanabilir.
 5. Gümrükleme Hizmetleri: Gümrükleme hizmetleri, ithalat ve ihracat işlemlerinde gümrük formalitelerinin yerine getirilmesini, vergi ve harç ödemelerini, gümrük beyannamesi hazırlanmasını, malın gümrüklenmesini ve gerekli belgelerin düzenlenmesini içerir. Lojistik merkezler, bu süreçleri profesyonelce yöneterek müşterilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
 6. Sigortalama Hizmetleri: Sigortalama hizmetleri, mal ve ürünlerin depolama ve taşıma süreçlerinde oluşabilecek zararlara karşı korunmasını sağlar. Lojistik merkezleri, müşterilerinin mal ve ürünlerini uygun sigorta poliçeleriyle sigortalayarak, olası risklere karşı finansal güvence sağlar. Bu hizmet, müşterilerin malzeme ve ürünlerinin güvenliğini ve korunmasını sağlarken, olumsuz durumlarda zararların tazmin edilmesini temin eder.

Teşvik almak isteyen lojistik merkezleri bu hizmetlerin tamamını bir tesiste sunmak durumundadır.

Lojistik Merkezi Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Lojistik merkezleri için müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere yatırım teşvikleri verilmektedir. Bu tesisler mevzuattaki tüm şartları sağlamak kaydıyla bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Lojistik merkezi yatırım teşvikleri aşağıda sunulmuştur.

Lojistik Merkezi Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler
Uygulanan Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) %15 %20 %25 %30 %40 %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10Yıl
İşçi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) YOK YOK 3 - 1 4 - 1 5 - 2 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Önemli Açıklama!
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

Yararlanma Şartları

Lojistik merkezi yatırım teşviklerinden yararlanmak için sağlanması gereken kriterler şunlardır:

 1. Asgari Sabit Yatırım Tutarı: Yatırımın bulunduğu bölgeye göre sağlanması gereken asgari sabit yatırım tutarını aşmak gerekir.
 2. Asgari Toplam Kapalı Alan: Lojistik merkezinin toplam kapalı alanı asgari 5.000 m2 olmalıdır.
 3. Entegrasyon: Gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren merkez yatırımı yapılmalıdır.
 4. L2 Belgesi: Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesi gerekir. Bu yatırımlar için yük taşımacılığı araçları teşvik kapsamında değildir.

Bu şartları sağlayan yatırımlar proje bazında münferit değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun bulunanlar için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir. Yatırım teşvik belgesi almak için sağlanması gereken asgari sabit yatırım tutarı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Lojistik Merkezi Yatırım Teşviklerinden Yararlanma Kriterleri
BÖLGESİ 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
Lojistik Merkezi 4 M 3 M 2 M 1,5 M 1,5 M 1,5 M

Teşvik Edilmeyecek Lojistik Merkezi Yatırımları

Müteharrik karakterli araçlardan oluşan lojistik yatırımları, yalnızca antrepo yatırımı bulunan diğer entegre hizmetler bulunmayan yatırımlar, L2 belgesi alamayan karayolu taşımacılığı yatırımları ve yük taşımacılığı araçları teşvik alamaz.

Lojistik Merkezi Yatırım Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Lojistik merkezi yatırım teşviklerinden yararlanılması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Projesinin Hazırlanması: Lojistik merkezinin projesi elleçleme, paketleme, gümrükleme, sigortalama ve antrepo hizmetlerinin tek noktadan sunulması üzerine yapılmalıdır. Avan proje, mimari proje ve finansal proje hazır olmalıdır.
 2. Belgelerin Alınması: Antrepo ve diğer tesislerle ilgili belgeler temin edilmelidir. Karayolları Genel Müdürlüğünden alınacak L2 belgesi, işletilen tesisler için başvuru sırasında, yeni yatırımlar için tamamlama vizesi sırasında gereklidir.
 3. Başvuru Belgelerinin Temini: Yatırım projesini gerçekleştirecek şirketin evrakları, vergi levhası, ticaret sicili gazeteleri, faaliyet belgesi, sgk borcu yoktur yazısı ve makine listeleri hazırlanır.
 4. Teşvik Başvurusu: E-TUYS sistemi üzerinden proje oluşturularak başvuru yapılır. Değerlendirme neticesinde uygun bulunan projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

GES ve Enerji Yatırımları
Lojistik merkezi yatırımları çok kapsamlı ve çok yüksek enerji tüketimi bulunan tesislerdir. Bu tesislerde kullanılacak enerjinin karşılanması amacıyla GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımları yapılabilmektedir. GES projelerine istisnai olarak 4. bölge teşvikleri verilmektedir. Lojistik Merkezi GES projeleri günümüzde çok yoğun teşvik edilen avantajlı projelerdir.

GES Yatırım Teşvikleri