JES ya da Jeotermal Enerji Santralleri, sıcak suların veya su buharının kullanıldığı yenilenebilir enerji tesisleridir. Jeotermal enerji son derece temiz, çevre dostu bir enerji sistemidir. Aynı zamanda karbondioksit emisyonlarını azaltır. İşletme maliyeti düşük olan JES yatırımları srekli enerji sağlama potansiyelleri nedeniyle son derece önemlidir. Ülkemizde birçok jeotermal kaynak bulunmaktadır. Jeotermal enerji ile konut ısıtma ve soğutma yatırımları yapılabileceği gibi doğrudan elektrik enerjisi üretimi de yapılabilmektedir. Ayrıca, jeotermal ısınma sistemlerine sahip seracılık faaliyetleri de yapılmaktadır. Belirtilen jeotermal enerji yatırımlarının tamamı teşviklerden yararlanmaktadır.

Ülkemiz jeotermal enerji yönünden oldukça zengindir. Jeotermal kaynakların yaklaşık %80'i Anadolu'nun batı kesimlerindedir. Bu bölgelerde çok sayıda jeotermal yatırım bulunmaktadır. Halihazırda jeotermal kurulu güç 2000 MW seviyesine yaklaşmaktadır.

Ülkemizin tüm bölgelerinde yapılacak JES (Jeotermal Enerji Santrali) yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi alınması mümkündür.

JES Yatırımları Nelerdir?

JES yani jeotermal enerji yatırımları 5 MW eşik değere bağlı olarak lisanslı veya lisanssız yapılabilmektedir. Bu değerin altındaki yatırımlarda EPDK lisansı gerekmezken, eşik değerin üzerinde EPDK lisansı da gereklidir. Lisanslı veya lisanssız farklı bulunmaksızın jeotermal enerji kullanarak elektrik üretimi yapan tesislere genel yatırım teşvik belgesi verilmektedir. Yatırım teşviklerinden yararlanabilecek JES yatırım türleri şunlardır:

 1. Lisanslı Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımları: Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme (EPDK) Kurumundan lisans alınması gereken yatırımlardır.
 2. Lisanssız Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımları: EPDK'dan lisans alınmasına gerek olmadan üretim yapılabilen yatırımlardır.

JES - Jeotermal Enerjisi Santrali Yatırım Teşvikleri

JES Jeotermal Enerji Santrali Yatırımları

JES ya da Jeotermal Enerjisi Santrali yatırımları ülkemizin potansiyeli nedeniyle önemli bir artış göstermektedir. Hem elektrik enerjisi üretimi hem de diğer birçok alanda jeotermal potansiyel değerlendirilmektedir. Bu yatırımlar için bulunduğu bölgeye bakılmaksızın Genel nitelikli Yatırım Teşvik Belgesi verilir. JES yatırımlarına verilen teşvikler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

JES - JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ YATIRIM TŞEVİKLERİ (GENEL)
Destek Unsuru 1, 2, 3, 4 ve 5. BÖLGE 6. BÖLGE
KDV İstisnası VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK VAR

Önemli Açıklama!
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

JES Yatırım Türleri Nelerdir?

Teşvik edilecek JES yatırım türleri şunlardır:

 1. Kurulu Güç JES Yatırımları: Bu tür yatırımlar, belirli bir güç kapasitesine sahip jeotermal enerji santrallerinin kurulması ve işletilmesini içerir. Bu santraller, elektrik enerjisi üretmek için jeotermal kaynaklardan yararlanır.
 2. Sıcak Su ve Termal Kaynak Kullanımı: Jeotermal kaynaklardan sıcak su veya termal su elde etmek amacıyla yapılan yatırımlardır. Bu tür yatırımlar, sıcak suyun doğrudan kullanılması veya endüstriyel prosesler, seracılık, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi farklı alanlarda kullanılmasını içerir. Konutların ısıtma ve soğutma faaliyetleri de bu kapsamdadır.
 3. Jeotermal Kuyu Yatırımları: Jeotermal enerji kaynaklarına erişim sağlamak için derin kuyuların açılması ve jeotermal rezervlerin kullanımını hedefleyen yatırımlardır. Jeotermal kuyular, jeotermal kaynaklardan su veya buharın elde edilmesini sağlar.
 4. Jeotermal Buhar Kullanımı: Jeotermal kaynaklardan elde edilen buharın endüstriyel süreçlerde veya elektrik üretiminde kullanılması amacıyla yapılan yatırımlardır. Bu tür yatırımlar, jeotermal buharın kullanıldığı tesislerin inşası ve işletilmesini içerir.
 5. Jeotermal Enerji Arama ve Keşif Yatırımları: Jeotermal enerji kaynaklarının keşfi ve potansiyel jeotermal rezervlerin belirlenmesi amacıyla yapılan arama ve keşif yatırımlarıdır. Bu yatırımlar, jeotermal enerji potansiyelini değerlendirmek ve gelecekteki JES projeleri için kaynak tespiti yapmak amacıyla gerçekleştirilir.

Jeotermal Enerjiyle Konut Isıtma ve Soğutma Yatırımları!
Jeotermal enerji veya enerji santralleri atık ısı ile konutların ıtısma ve soğutması amacıyla yapılacak yatırımlar için bölgesel yatırım teşvikleri verilir.

JES Yatırım Teşvikleri İçin Gerekli Belgeler

JES yatırımları doğal su kaynaklarının kullanımına dayalıdır. Bu nedenle birçok izin ve belge temini gerekir. Bu izinlerin ve resmi prosedürlerin tamamlanması halinde yatırım yapılabilir. JES yatırım teşviklerinden yararlanmak için gereken belgeler şunlardır:

 1. Enerji Lisansı: Kurulu güç 5 MW ve üzeri olması halinde EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından düzenlenmiş enerji üretim lisansı gerekir.
 2. Çevresel Etki Değerlendirme: Jeotermal enerji yatırımının çevre uyumunun temini için çevresel etki değerlendirmesi gereklidir.
 3. Çevre İzni: Jeotermal enerji santrali yatırımlarının yapılabilmesi için Çevre İzni alınması zorunludur.
 4. Jeotermal Ruhsatı: Jeotermal kaynakların kullanımı ve işletilmesi için ruhsat alınması gereklidir.

JES Yatırımlarına İlişkin Mevzuat:
13 Haziran 2007 tarihli ve 26551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3/6/2007 kabul tarihli ve 5686 kanun nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamındaki hükümlere uyum sağlanması şarttır. Ancak bunların sağlanması halinde yatırım teşviklerinden yararlanılabilecektir.

JES Yatırım Teşvikleri Nasıl Alınır

JES projelerine Yatırım Teşvik Belgesi almak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. 1. Adım: Tüm enerji yatırım teşviklerinde olduğu gibi kapasiteye bağlı olarak enerji lisansı alınır.
 2. 2. Adım: Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Çevre İzni alınması için gerekli proje hazırlanır.
 3. 3. Adım: Jeotermal ruhsatı alınır.
 4. 4. Adım: Teşvik başvurusuyla ilgili evraklar temin edilir.
 5. 5. Adım: E-TUYS sistemi üzerinden yatırım projesi oluşturulur. Başvuru onaya sunulur. Uygun bulunması halinde teşvikler uygulanmaya başlar.