Renault Otomotiv, Bursa Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesinde Değişiklik Yapıldı

7 Temmuz 2023 Proje Bazlı Teşvik Kararları Karar Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi

Bursa ilinde Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından yapılacak yatırıma proje bazlı devlet yardımı verilmişti. Fakat kısmi bölünme yoluyla yatırımın bölünmesine ve 2 farklı şirket tarafından devam edilmesine izin verilmiştir. Buna göre, Renault Grubu çatısı altında yer alan Renault Makine Ekipmanları Ticaret Anonim Şirketi proje bazlı teşvik belgesi sahibi olmuştur. Yatırımın bir bölümünü grup altındaki bir başka şirkete devretmiştir.

Renault Otomotiv, Bursa'da planlanan hibrit araçlar için batarya, motor ve motor bloğu üretimi yatırımı için proje bazlı devlet yardımlarını içeren Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi.

Belgenin İlk Şekli

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından batarya yatırımına devam edilecektir. Bu kapsamda, hibrit araçlar için batarya üretimi yapılacaktır. Batarya kısmı firma adına düzenlenmiş olan 9/1/2018 tarihli ve 501123 sayılı Yatırım Teşvik Belgeis kapsamında gerçekleştirilmeye devam edecektir.

"Bu Karar kapsamında gerçekleştirilmesi taahhüt edilen batarya yatırımı, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi adına 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara istinaden düzenlenen 9/1/2018 tarihli ve 501123 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmesi nedeniyle bu Karar kapsamından çıkartılmıştır." ifadesi yayımlanmıştır. Bu Karar ifadesi ise proje bazlı teşvik kararını belirtmektedir.

Belgenin Son Şekli

Bu belgede kısmi bölünme yoluyla devir yapılmış ve söz konusu Karar'da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunlar;

  1. Firma Unvanı: "Renault Makine Ekipmanları Ticaret Anonim Şirketi" şeklinde değiştirilmiştir.
  2. Yatırım konusu: "Hibrit araçlar için motor ve alüminyum motor bloğu dökümü" şeklinde değiştirilmiştir.
  3. Kapasite: Alüminyum Motor Bloğu 360.000 adet/yıl ve Hibrit Araçlar İçin Motor 300.000 adet/yıl olarak belirlenmiştir.
  4. Diğer koşullarda değişiklik yapılmamıştır.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 7/7/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32241
Karar Tarihi: 6/7/2023
Karar Sayısı: 7348
Karar Türü: Cumhurbaşkanı Kararı
Kararın Adı: Bursa ilinde yapılacak olan hibrid araç için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu döküm tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin Karar'da değişiklik yapılmasına dair Karar.
Söz konusu Karar'ın yayımlandığı Resmi Gazete'ye erişim için tıklayın.