Yatırım Teşvik Belgesi Aralık 2022 İstatistikleri Açıklandı

29 Ocak 2023 İstatistikler Tebliğ Yatırım Teşvik Belgesi

2022 yılının Aralık ayında düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen belgelere dair önemli bazı veriler ilan edilmiştir. Yayımlanan Tebliğler ile birçok sayısal veri kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 1-31 Aralık 2022 döneminde düzenlenen belge sayısı 2.062 adet ile oldukça yüksek gerçekleşmiştir. Bununla birlikte toplam 308 adet belgenin tamamlama vizesi yapılmış ve 58 belgenin iptal edildiği görülmüştür. Genellikle yılın son ayları teşvik yönünden hareketli olmaktadır. Benzer biçimde 2022 yılının Aralık ayı da teşvik etkinlikleri açısından son derece hareketli olduğu görülmektedir.

2022 Aralık ayında 2.062 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş, 308 belgenin tamamlama vizesi yapılmış, diğer taraftan 58 belge de iptal edilmiştir.

Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri - Aralık 2022

Düzenlenen belgeler yönünden genellikle her yıl aralık ayı daha hareketli geçmektedir. Benzer biçimde 1-31 Aralık 2022 dönemi de teşvik uygulamaları açısından son derece hızlı geçmiştir. Bu dönemde düzenlenen belge sayısı 2.062 gibi oldukça yüksektir. Bu belgeler kapsamında yapılması planlanan sabit yatırım tutarı 84.692.460.964 Türk Lirası, ithal edilmesi planlanan makine 1.337.872.099 ABD Doları, sağlanması beklenen ilave istihdam ise 53.933 kişi seviyesindedir.

Tamamlama Vizesi Yapılan Belgeler - Aralık 2022

Aralık 2022 döneminde düzenlenen belgeler kadar tamamlama vizesi yapılan belgeler de yüksek sayıdadır. 308 adet belge için tamamlama vizesi yapılmış olup, bu belgeler kapsamında 5.672.541.248 Türk Lirası sabit yatırım gerçekleşmiştir. Bu yatırımların gerçekleşmesi için 341.027.483 ABD Doları makine ithal edilmiş ve 19.873 kişi için istihdam olacağı sağlanmıştır. Bu veriler bir öngörüden ziyade gerçekleşen verilerdir.

1-31 Aralık 2022 döneminde tamamlama vizesi yapılan belge 308 adet, gerçekleşen yatırım 6 milyar Türk Lirasına yakın yatırım, 20 bin kişiye yakın ilave istihdam gerçekleşmiştir.

İptal Edilen Belgeler - Aralık 2022

Düzenlenen ve tamamlama vizesi yapılan belgelerin sayılarındaki artış ile benzer biçimde iptal edilen belgelerde de hareketlilik görülmektedir. İptal edilen 58 adet belge kapsamında planlanan 2.048.097.977 Türk Lirası yatırım gerçekleşmemiş, bu kapsamda planlanan 1.749 kişi için istihdam sağlanması mümkün olmamıştır. İptal edilen belgeler için bazı durumlarda yararlanılan desteklerin geri alınması ve cezai uygulamalar sö konusu olmaktadır.

Önemli Uyarı! İptal edilen belgelerin bazıları için mevzuata uygun koşullar altında iptal kaldırma işlemi yapılması ve tüm cezaların ve faizlerin silinmesi mümkündür.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 29/1/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32088
Düzenlenen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
Tamamlama vizesi yapılan belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
İptal edilen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.