Taş ocakları, inşaat ve diğer sektörlerde kullanılan malzemelerin elde edldiği ocaklardır. Genellikle açık ocak yöntemiyle basit bir üretim yapılır. Kum, çakıl, mıcır, taş gibi agrega olarak adlandırılan malzemeler kullanılır. Bu tesisler genellikle kalker gibi bir taş çıkarıldıktan sonra kırılması esasına dayanır. Ülkemiz inşaat ve çimento gibi sektörlerle paralel olarak taş ocakçılığı da gelişmektedir. Bu tesislerin ihitacını karşılamak üzere taş ocakları da sürekl çeşitlenmektedir. Taş ocaklarına verilen teşvikler tüm yönleriyle ele alınmıştır.

Taş ocakları ve taş ocakçılığı çeşitli endüstriler için hammade sağlar. Ağırlıklı olarak inşaat ve yol yapımına girdi sağlayan taş ocaklarına genel nitelikli Yatırım Teşvik Belgesi verilmektedir.

Taş Ocağı Yatırımları Nelerdir?

Taş Ocağı Yatırımları

Taş ocağı yatırımları, görece basit madencilik faaliyetleridir. Daha kolay bir üretim ile taş kırma ve sınıflandırma esasına dayalıdır. Kum, çakıl, agrega ve mıcır gibi farklı ürünlerin üretildiği taş ocakları bulunur. Bunların her biri ayrı ayrı teşviklerden yararlanır. Yaygın bir biçimde üretim yapan taş ocakları şu şekilde sınıflandırılır:

  1. Kum Ocakları: Sahillerdeki kumullardan veya nehir yataklarından kum çıkarılan alanlardır. Kum, inşaat sektöründe beton ve harç malzemeleri üretiminde, yol yapımında ve diğer yapı projelerinde kullanılır.
  2. Çakıl Ocakları: Nehir yataklarında veya taş ocaklarında çakıl taşlarının çıkarıldığı alanlardır. Çakıl, inşaat malzemeleri üretiminde, betonarme yapıların temellerinde ve yol yapımında kullanılır.
  3. Agrega Ocakları: İnşaat sektöründe kullanılan çeşitli boyutlardaki taşların (kırma taş, dolgu malzemesi vb.) çıkarıldığı ocaklardır. Agregalar, beton, asfalt, zemin iyileştirme ve diğer yapı malzemelerinin üretiminde kullanılır.
  4. Mıcır Ocakları: Özellikle yol yapımında önemli olan mıcırın eldesi için yapılır. Döşeme ve dolgu malzemesi olan kırılmış, boyutlandırılmış taş olan mıcırın üretimi yapılır.

Bunlar genel nitelikli taş ocakları olup, bunların dışında da çeşitli yatırımlar bulunur. Taş ocaklarının temel mantığı doğal alanda yer alan kalker, kireç taşı veya benzeri bir malzemenin ekxkavatör ile çıkarılmasıdır. Daha sonra bu büyük parçalar konkasör tesisine beslenerek kırılıp ebatlandırılır. Boyutlarına göre sınıflandırılan taşlar kullanım alanına uygun yerlere satılır.

Taş Ocağı Yatırım Teşvikleri

Taş ocağı yatırımları ortalama seviyede teşvik edilmektedir. Bu yatırımlar yalnızca 6. bölgede yapıldığında bölgesel, diğer bölgelerde genel teşviklerden yararlanmaktadır. Taş ocakçılığı, taşın kırılması, boyutlandırılması, konkasör tesisleri ve benzeri işletmeler için aşağıdaki destekler verilmektedir.

Taş Ocağı Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler (Öncelikli)
Uygulanan
Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1.2.3.4.ve 5. BÖLGELER * 6. BÖLGE
KDV İstisnası VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) YOK %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği YOK 10 Yıl
İşçi Desteği YOK 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi YOK VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) YOK 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR

* Taş ocağı yatırımlarına yalnızca 6. bölgede bölgesel teşvikler, diğer tüm bölgelerde ise genel teşvikler verilmektedir.

Önemli Açıklama!
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

GES ve Enerji Yatırımları
Taş ocaklarının ve konkasör tesislerinin çok büyük elektrik enerjisi ihtiyacı vardır. Geniş ruhsat sahalarının bulunduğu taş ocaklarının enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla GES yatırımları da entegre biçimde yapılabilmektedir. Önemli bir enerji avantajı sağlayan GES yatırımlarına günümüzde istisnai olarak 4. bölge teşvikleri verilmektedir. Detaylar için:GES Yatırım Teşvikleri