Mermer ve doğal taş yatırımları, doğal kaynaklardan elde edilen değerli taşların çıkarılması ve işlenmesine yöneliktir. Mermer, granit ve traverten üretimi bu yatırımların örnekleridir. Ülkemiz doğal taşlar bakımından son derece zengindir. TÜm bölgelerde birçok türde, renkte ve yapıda doğal taş madenciliği yapılmatkadır. Doğal kaynakların bulunduğu yerlerde yapılan madenciliğin yanı sıra ülkemizin neredeyse her yerinde mermer ve doğal taş fabrikaları da bulunmaktadır. Bu fabrikalar doğal taşların işlenmesi ve şekillendirilmesi için faaliyetlerini yürütmektedir. Ülkemizin önemli bir rezervi bulunan mermercilik ve doğaltaş yatırımlarına sağlanan teşvikler tüm yönleriyle açıklanmıştır.

Mermer ve doğal taş yatırımları ülkemiz için önemlidir. Büyük bir üretim ve ihracat potansiyeli vardır. Mermer ve doğal taş yatırımlarına öncelikli nitelikli Yatırım Teşvik Belgesi verilmektedir.

Mermer Doğal Taş Yatırımları Nelerdir?

Mermer Doğal Taş Yatırımları

Mermer ve doğal taş yatırımları, genellikle açık ocak şeklinde yapılır. Doğal mermer, granit ve traverten gibi malzemelerin elmas tel kesme yöntemiyle bloklar halinde çıkarılmasıdır. Daha sonra bu bloklar fabrikalarda dilimlenir, yüzeyleri işlenir ve cilalanır. Bu işlemler ST (veya bazen este) ya da katrak gibi makinelerde yapılır. Mermer ve diğer doğal taşlar her formda satılabilmektedir. Bloklar, dilimler veya daha ileri işlenmiş hallerde satış yapmak mümkündür. Mermer ve doğal taş yatırımları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

  1. Mermer Ocakları: Mermer ve doğal taşların çıkarılması için maden ocaklarının açılması gerekmektedir. Bu yatırımlar, arama, keşif, sondaj, kuyu açma ve ocakların işletilmesi gibi faaliyetleri içerir. Ocaklarda mermer bloklar halinde elde edilir.
  2. Mermer Fabrikaları: Mermer blokları fabrikalarda dilimlenir, boyutlandırılır, yüzeyleri düzgün hale getirilir. Daha sonra yüzeyleri cilalanır. Kesilmiş, cilalanmış mermer levhalar veya plakalar elde edilir.
  3. Mermer Şekillendirme Tesisleri: Son kullanıcının istediği şekilde levhaların şekillendirildiği tesislerdir. Burada artık mermerin kullanım alanına göre nihai şekli verilir. Genellikle bu işletmeler ürünlerin doğrudan uygulamasını da yapar.

Genel nitelikli mermer ve doğal taş yatırımları bunlardır. Ancak her geçen gün artan teknoloji ve ürün çeşitliliği sayesinde mermer ve doğal taş yatırımları da farklılık göstermektedir. Madencilik ve mermer yatırımlarının proje bazında detaylı bir biçimde analiz edilmesi gerekir.

Mermer ve Doğal Taş Yatırım Teşvikleri

Mermer ve doğal taş yatırımları oldukça yüksek seviyede teşvik edilmektedir. Öncelikli yatırım teşviklerinden yararlanan doğal taş sektörü hızla gelişim göstermektedir. Yatırım teşviklerinin sektörün gelişimine katkısı da çok büyüktür. Günümüzde doğal taş ve mermer yatırımlarına sağlanan destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Mermer ve Doğal Taş Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler (Öncelikli)
Uygulanan
Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1.2.3.4.ve 5. BÖLGELER * 6. BÖLGE
KDV İstisnası VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) %40 %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği 7 Yıl 10 Yıl
İşçi Desteği YOK 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) 5 - 2 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR

* İstanbul ili hariçtir. İstanbul ilinde mermer ve doğal taş yatırımlarına öncelikli teşvikler uygulanmaz.

Önemli Açıklama!
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

GES ve Enerji Yatırımları
Mermer ve doğal taş ocaklarının, fabrikaların ve işlendiği tesislerin çok büyük elektrik enerjisi ihtiyacı vardır. Geniş ruhsat sahalarının bulunduğu mermer ve doğal taş ocaklarının veya fabrika çatılarının enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla GES yatırımları da entegre biçimde yapılabilmektedir. Önemli bir enerji avantajı sağlayan GES yatırımlarına günümüzde istisnai olarak 4. bölge teşvikleri verilmektedir. Detaylar için:GES Yatırım Teşvikleri